Pocetna Radovi

 

ZEMLJA U SAZVEŽĐU VODOLIJE

 

     Približno svakih 2000 godina, započinje novo astrološko doba, u trenutku kada se novo sazvežđe određenog zodijačkog znaka pojavljuje iza Sunca. Mi smo u periodu kada se početkom proleća Sunce u odnosu na Zemlju nalazi na početku sazvežđa Ribe, ali usled Zemljine precesije pomera se prema sazvežđu Vodolije.
     Horoskopski znaci se mere po ekliptičnoj putanji prema istoku, sa početkom od tačke ekvinocija, a to je tačka gde se susreću ekliptika i nebeski ekvator. Ova tačka se u astronomiji naziva i “nulta tačka”. U periodu pre - Hrista “nulta tačka” je bila u sazvežđu Ovna. Od tada, Zemljina precesija je uzrokovala pomeranje nebeskog ekvatora, pa samim tim je pomerena i “nulta tačka”, ka zapadu po ekliptičnoj putanji. Od tada do danas to pomeranje iznosi oko 36 stepeni, tj. 1/10 kružne putanje po ekliptiku. Tačka ekvinocija se pomerila, prešavši iz sazvežđa Ovna u sazvežđe Ribe. Sada očekujemo da se tačka ekvinocija pomeri iz sazvežđa Ribe u sazvežđe Vodolije. Onog jutra kada Sunce izađe u savršenoj liniji sa sazvežđem Vodolije, koje će se pojaviti iza Sunca, to će biti znak da je Zemljina osa iz sazvežđa Ribe prešla u sazvežđe Vodolije. Tada smo dobili  novu “nultu tačku”, koja će sledećih oko 2000 godina biti u sazvežđu Vodolije.
     Našim precima kosmički procesi su bili poznati, pa su nam ostavili zapise o tome. O prelasku Zemljine ose iz sazvežđa Bika u sazvežđe Ovana i prelazu iz sazvežđa Ovna u sazvežđe Ribe, govori nam Biblija. U svojim knjigama ove astronomske pojave o kojima nalazimo zapis u Bibliji detaljno sam objasnila. Pogledajmo kako nas Biblija o tome obaveštava:
     U Starom zavetu u Prvoj knjizi Mojsijevoj, kroz Avramovu priču o Izakovom žrtvovanju nalazimo Avramov izveštaj o ulasku Zemljine ose u sazvežđe Ovna. Zemlja je iz sazvežđa Bika u sazvežđe Ovna ušla 1945. godine pre Hrista. Do ove godine se dolazi izračunavanjem dana Avramovog rođenja i Izakovih godina kada je trebao biti žrtvovan. Avram je rođen 1948. godine, od stvaranja sveta s Adamom i Evom – do ove godine se dolazi izračunavanjem pretpotopnih i poslepotopnih Patrijarha – Prva knjiga Mojsijeva, gl.5; i gl. 11;
Avram je svog sina Izaka dobio u svojoj 100 godini. Biblija nas izveštava:
     Prva knjiga Mojsijeva, gl. 21/5:
     “A Abramu beše sto godina kada mu se rodi sin Izak”.
Iz ovoga sledi da je Izak rođen 2048. godine od stvaranja sveta s Adamom. Izak u priči je žrtvovan u svojoj 7 godini života.Kada te godine saberemo dobićemo godinu Izakovog žrtvovanja – 2048 + 7 = 2055. godina od stvaranja sveta sa Adamom. Od stvaranja sveta s Adamom, pa do Hrista ima tačno 4000. godina (Kako se dolazi do četirihiljadite godine može se naći u knjizi - Mojsijev prolaz i reka Fison, autor Slavica Šetina u izdanju Miroslav). Kada od 4000 godina, koliko ima od stvaranja sveta s Adamom pa do Hrista - oduzmemo godinu Izakovog žrtvovanja (2055 godina) dobićemo godinu ulaska Zemljine ose u sazvežđe Ovna. 4000 godina – 2055 godina = 1945. godina pre Hrista. Biblija izveštava na sledeći način:
     Prva knjiga Mojsijeva, gl: 7/7,8,10,12,13;
     “Tada reče Izak Abramu ocu svojemu: oče! A on reče: što, sine! I reče Izak: eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu?”.
     “A Abram odgovori: Bog će se sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu oboica zajedno”.
     “I zamahnu rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega”.
     “A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga...”.
     “A Abram podigavši oči svoje pogleda; i gle ovan iza njega zapleo se u česti rogovima; i otišavši Abram uze ovna i spali ga na žrtvu...”.
     Iz teksta zaključujemo da je Zemljina osa u sazvežđe Ovna ušla 1945. godine pre Hrista. Tada je Sunce izašlo u savršenoj liniji sa sazvežđem Ovna, koje se pojavilo iza Sunca. U sazvežđe Bika je Zemljina osa ušla 4000. godine pre Hrista. Sagledavamo da joj je bilo potrebno 2055 godina da prođe kroz sazvežđe Bika i dođe do sazvežđa Ovna. Šta se sve na Zemlji događalo u periodu dok je Zemlja bila u sazvežđu Bika (Biblijski potop 2344. godine pre Hrista) može se pročitati u mojoj studiji Lepenski Vir, na sajtu www.slavicasetina.com. Sada ćemo istražiti uz pomoć Biblije koliko je Zemlji bilo potrebno da prođe kroz sazvežđe Ovna i dođe do sazvežđa Ribe.
     S ovim kosmičkim procesom Hrist je bio upoznat i zato u Jevanđeljima više puta uzima ribu kao metaforu. Hrišćani uzimaju ribu kao svoj simbol i ona postaje deo posta. Eseni su znali da Zemlja iz sazvežđa Ovna u sazvežđe Ribe ulazi 33. godine, posle Hrista i sva svoja učenja o dolasku Mesije su podredili tom datumu. Poneti iskustvom predaka iz Starog zaveta o dolasku dvanaestog sazvežđa Ribe u doba Mojsija i kataklizmi koju je sazvežđe Ribe tada napravilo, očekivali su sudnji dan (o tome detaljno u knjigama  Mojsijev prolaz i reka Fison, i  Istina o Hristu, autor Slavica Šetina u izdanju Miroslav). Esensko učenje je preneto Hristu i zato je zagovarao kataklizmu (Jvanđelje po Marku, gl. 13: 24/25/16;). Ulazak Zemljine ose u sazvežđe Ribe očekivalo se 2. aprila, 33. godine posle Hrista. To je taj dugo očekivani dan, za koji su Isus i Jovan Krstitelj od malih nogu bili pripremani kod Esena (sled događaja pročitati u knjizi Istina o Hristu, autor Slavica Šetina, u izdanju Miroslav).
     Raspeće je usledilo 2. aprila, 33. godine, između 9,00h i 15,00h po današnjem računanju vremena, ili od 3,00 do 9,00 sahata po hebrejskom – tadašnjem računanju vremena.
     Jevanđelje po Luci, gl. 23: 44/45;
     “A biješe oko šestog sahata i tama bi po svoj zemlji do sahata devetoga”.
     “I pomrča sunce, i zavjes crkveni razdrije se na pola”.
     Iz ovih glava možemo zaključiti da je u toku raspeća, Zemljina osa ušla u sazvežđe Ribe i da je nastupilo veliko nevreme. To se dogodilo 2. aprila, 33. godine, posle Hrista, u periodu od 12,00h do 15,00h po sadašnjem računanju vremena.
     Dragi moji čitaoci tragajući za istinom o Hristu i došavši do ove spoznaje o njegovoj žrtvi vezanoj za kosmički proces toliko me je ganulo da danima nisam mogla da nastavim sa radom. Od tada, moja ljubav prema Isusu nema granica.
     Da se vratimo našoj analizi i traganju za saznanjem kada bi mogli očekivati ulazak Zemljine ose u sazvežđe Vodolije.
     Možemo zaključiti da je Zemljina osa u sazvežđe Ovna ušla 1945. godine, pre Hrista, a u sazvežđe Ribe 33. godine posle Hrista. Da prođe sazvežđe Ovna i dođe do sazvežđa Ribe, Zemlji je bilo potrebno 1978 godina – 1945 + 33 = 1978 godina. Ako je Zemlji potrebno isto toliko godina da prođe kroz sazvežđe Ribe i dođe do sazvežđa Vodolije, onda je to 2011. godina – 33 + 1978 = 2011. godina. Zapazili smo - u 2011. godini, počele su se ređati planete duž jedne linije. To je bio znak da su ciklusi počeli. Završetak ciklusa od 26000 godina povlači uvek dva paralelna kosmička procesa – usklađivanje svih planeta i Sunca sa centrom Galaksije i ulazak Zemljine ose u određeno sazvežđe. Ovog puta u sazvežđe Vodolije. Ciklus od 26000 godina je počeo 21. decembra, 2012. godine u 11h i 11 minuta, usklađivanjem Sunca i Zemlje sa centrom galaksije Mlečni put. Pošto imamo dva kosmička procesa koja se dešavaju paralelno - ulazak Zemlje u sazvežđe Vodolije mogli bismo očekivati sada u martu 2013. godine.
     U proteklih 26000 godina zodijački znaci su se pomerili 2600/25920 po kružnoj putanji oko neba u pravcu zapada u odnosu na zvezde u pozadini. Jedan krug precesije završi se za 25920 godina (26000 godina). Precesija prouzrokuje pomeranje pozicije Sunca na ekvinociju u toku svakog dana jer se Zemlja “niše”. Po datumima i po položaju Sunca u sazvežđima iz ugla astronomije uz minimalne korekcije - to sada izgleda ovako:
Strelac: 17. decembar – 20. januara.
Jarac: 20. januar – 16. februara.
Vodolija: 16. februara – 11. marta.
Riba: 11. marta – 18. aprila.
Ovan: 18. april – 13. maja.
Bik: 13. maja – 21. juna. i td.
     Kada imamo ovakav pristup onda zapažamo koliko je Nostradamusovo proročanstvo bilo tačno. Nostradamus ostavlja zapis da će u Strelcu doći do poravnanja Sunca i Zemlje s centrom Mlečnog puta. To se i dogodilo 21. decembra, 2012. godine. S obzirom na pomeranje zodijačkih znakova i u astronomskom prikazu - sazvežđe Strelac ostaje u poziciji predviđene kosmičke promene.
     Iz postavke sazvežđa mogli bismo očekivati da 11. marta 2013. godine, Sunce izađe u savršenoj liniji sa sazvežđem Vodolije, koje će se pojaviti iza Sunca.  Ako se to dogodi onda Zemljina osa iz sazvežđa Ribe prelazi u sazvežđe Vodolije. Poneti iskustvom iz Hristovog perioda mogli bismo očekivati da Zemljina osa uđe u sazvežđe Vodolije između 12h i 15h posle podne. Narednih 2000 godina u sazvežđu Vodolije biće “nulta tačka”. O prelasku Zemljine ose u sazvežđe Ribe iz doba Hrista, ostaje nam zapis da je bilo veliko nevreme. Avram ne ostavlja izveštaj o nepogodama, ali u mojim istraživanjima 8 godina pre ulaska Zemljine ose u sazvežđe Ovna - pao je asteroid (1953. godine pre Hrista). Da li je razlog pada asteroida nastao usled kosmičkog poremećaja i pripreme za ulazak Zemljine ose u sazvežđe Ovna ili je to ostatak posledice Biblijskog potopa (2344. godine, pre Hrista) – nemam odgovor.
     Možda ciklus od 26000 godina, upravo čeka da Zemljina osa uđe u sazvežđe Vodolije, jer se u Vodolije zapravo ovaj kosmički proces treba završiti. Naša Zemlja i Solarni sistem ulazi u galaksijsku sinhronizaciju sa ostatkom Univerzuma. U Vodoliji će naše DNA biti reprogramirano iz centra naše Galaksije. Živimo u najlepšem Zemljinom preobražaju, jer od gusenice postaje prelepi leptir. Kada će se sve dogoditi ostaje nam Hristov savet:
     Jevanđelje po Mateju, gl. 24: 42;

     “Stražarite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš”.