Pocetna Radovi

 

ZAŠTO  JE  ZABRANJEN  FELJTON  U  TREĆEM  OKU

 

 

Dragi moji čitaoci! Pitate me putem meila i telefonom: Zašto više ne ide feljton Biblija i nauka uzajamno potvrđivanje u Trećem oku? Moj odgovor je  - ne znam! Ni meni niko iz Trećeg oka nije ništa rekao, ali mogu samo pretpostaviti i sada ću svim hrišćanima u svetu reći svoje mišljenje – makar me tada zatvorili. Zabranu je izvršila ili crkva ili neka od institucija kojoj ne odgovara da se raskrinka NAJVEĆA ZAVERA NA SVETU PODMETNUTA HRIŠĆANIMA - PRE GOTOVO 16 VEKOVA. Hrist i Jovan Krstitelj svoju religiju nisu bazirali na Evinom grehu, već na bezuslovnoj ljubavi, pokajanju, fizičkim zakonima koje je postavio Tvorac i izlasku iz trodimenzionalnog sveta u dimenziju večnog postojanja, koju Biblija naziva – Raj. Sve Hristove parabole su fizički zakoni trodimenzionalnog sveta, ali pogrešno protumačene. Hristovo učenje sa svojom etikom ljubavi je najlepša i najistinitija religija na svetu. Nepoznavanjem Tvorčevih kosmičkih zakona ljudi se uspavljuju. Ako ne poznajemo zakone izlaska iz trodimenzionalnog sveta (podležu fizici i hemiji) - čovek neće znati kako da sebe izgradi i izađe u dimenziju večnog postojanja. Ljudima se najlakše manipuliše ako im je svest uspavana i nisu u stanju da rasuđuju. Ne dozvoliti da Tvorčevo delo dođe do ljudi je najveća zavera svih vremena i najveće huljenje na Božiju tvorevinu. Dragi moji čitaoci postavite sebi pitanje: Da li postoji neki velikan na Zemlji, koji je izmislio neki fizički zakon i stvorio ga za dobrobit čovečanstva? Moj odgovor je NE. Čovek, može jedino da spozna neki zakon koji je TVORAC postavio, a ne da ga sam stvori. Sve do čega je Tesla došao su samo fizičke mogučnosti u trodimenzionalnom svetu date čoveku da ih koristi, a postavljene od Tvorca. Ljudi! vratimo se na pravi put i poštujmo onoga koji je stvorio porodicu KOSMOS i čiji smo mi deo. Čitav Kosmos je čvrsto smišljena celina ispunjena materijom i energijom, kojom vladaju fizički zakoni strogo definisani od Tvorca. U Bibliji na mnogo mesta nalazimo gde se slavi kosmos kao Božija tvorevina. Psalm, 147, 4; kaže: „Izbraja mnoštvo zvezda i sve ih zove imenom“. Psalm, 148,3/8; „Hvalite ga sunce i meseče, hvalite ga sve zvezde sjajne! Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodu nad nebesima“.
Čovek, jedino može da se divi i čudi vasioni i njenom prostranstvu, ali da je shvati - teško. Kada bi putovali brzinom svetlosti mogli bi da obiđemo Zemlju sedam puta u jednoj sekundi, a za putovanje po poznatoj vasioni brzinom svetlosti trajalo bi više milijardi godina. Isaija u glavi, 40, 22; govori o razapinjanju nebesa. U toku 20 veka astronomi su otkrili da se sve galaksije udaljavaju jedna od druge i da se vasiona širi upravo kako to kaže Biblija – razastiru se nebesa. Ovo saznanje o vasioni preci nisu mogli saznati osmatranjem, to saznanje im je otkriveno odozgo.
Zabrana feltona u Trećem oku je nastala nakon teksta: EVIN GREH i ZEMLJINE ORBITE U SVESTI LJUDI (ove tekstove možete pročitati na ovom sajtu). Priču o prvom grehu koji je napravila Eva i zbog toga izbačena iz Raja i koju plaća ljudski rod je najveća zavera protiv Hristovog učenja – podmetnuta hrišćanima. Protumačiti priču iz Postanja u Bibliji, o Adamu i Evi na ovaj način je mogao samo neko ko je želeo da uništi najlepšu i najpozitivniju religiju koja je imala veliki potencijal da postane najveća i jedina na svetu. Ko je to uradio ne znam da Vam kažem, ali, jedan od crkvenih otaca ranih hrišćana, sigurno. Bio je po svemu sudeći, deo neke tadašnje velike religijske grupe. Verovao je da će u najvećem usponu neko iz druge religije zapaziti nebuloznu osnovu u hrišćanstvu, raskrinkati je i skloniti s pozornice sveta. Dovoljno bi bilo pitanje: Ako je Eva izbačena iz Raja, jer je poslušala zmiju koja je simbol zla i Sotone – odakle Sotona u Raju da vara ljude? Uništenje hrišćanske religije se nije dogodilo, jer osnovu hrišćanstva baziranu na Evinom grehu niko nije zapazio, mada su Bibliju i hrišćanstvo analizirali mnogi velikani našeg sveta. Ali, dogodilo se nešto mnogo pogubnije za ljudski rod – uspavljivanje ljudske svesti. Kako je moguće da jedna takva besmislica postavljena kao zavera hrišćanima, opstane preko 16 vekova? Moj odgovor je: - gubitkom Tvorčevih zakona ljudima se uspavala svest, a tada nema rasuđivanja. Postavljena zavera Hristovom učenju i njegovoj religiji ostaće zapisana u ljudskom rodu Zemlje kao najveće zlo učinjeno čoveku, jer mu je ta zavera uspavala svest da ne može rasuđivati. Posle 16 vekova, današnjim vladarima iz senke ne odgovara da se sada sazna istina, jer se moraju promeniti sve duhovne vrednosti, postavljene na pogrešnim osnovama. Mnogi koji tumače Bibliju smatraju da astronomija i fizički zakoni nisu deo duhovnosti – za mene je to neverovatno gledanje, jer Boga Tvorca jedino možemo slaviti odajući priznanje njegovom radu, a zato čovek mora biti upućen. Psalm, 19, 1; govori: “Nebesa kazuju slavu Božiju, i dela ruku njegovih glasi svod nebeski”.
Svi upućeni znaju jednačinu E=mc na kvadrat, koju je postavio Ajnštajn. Jednačina upućuje da potencijalna energija svake materije jednaka je njenoj masi pomnoženoj kvadratom brzine svetlosti. Iz ove jednačine sagledavamo da i energija ima masu. Kada bi energiju mogli staviti na vagu videli bi da ima određenu težinu. Svetlost takođe ima svoju težinu. Kada se uništi masa javiće se svetlost, zvuk, snaga i energija. Formula nam govori da i najmanja količina mase ima ogromnu količinu energije koja je s njom povezana - nuklearni reaktori pretvaraju samo mali deo ukupne mase svog goriva u energiju. Ako bi bili u stanju da pretvorimo svu masu u energiju, rezultat bi bio ogroman. Kada bi masu samo jednog drveta pretvorili u energiju, a ta energija iskorišćena – to bi dalo Americi 10 godina električnu energiju. Ovaj primer vam dajem, da bi sagledali silu Božiju, koja je precima bila poznata i slavili su je, a Biblija o tome govori na bezbroj mesta (Jeremija, gl. 32: 17;) Čovek mora znati da je Tvorac stvorio vasionu s neograničenom energijom. Drugi zakon termodinamike govori da se sve troši. Zato čovek mora biti upućen da postoji Tvorac bez početka i kraja koji ima snagu, znanje, mudrost i beskrajnu inteligenciju da sastavi sve stvari iz atoma, iznova, iznova i iznova. Ovakva saznanja dovešće nas do strahopoštovanja onoga koji je razapeo nebesa. Biblija govori da je strah od Gospoda početak mudrosti i da vodi u večni život.
Najlakše je vladati ljudima koji su potpuno neupućeni. Zašto da ljudi znaju da je Vaznesenje hemija – ugljenik C12 koji je jedan od elemenata našeg DNK, onog trenutka kada se čoveku uzdigne svest prelazi u ugljenik C7, koji ima svojstva da upija svetlost. Zato su viša bića (Božiji sinovi) svetleća bića. Uz pomoć ugljenika C7, čovek dobija to konačno poslednje telo s kojim može živeti u dimenziji večnog postojanja – Raju. Hrist o ovoj mogućnosti govori na najlepši i najrazumljiviji način. Ovakvo telo - duše mogu izgraditi samo u trodimenzionalnom svetu – biološkom životu. Dragi moji hrišćani, Biblija je najveće duhovno napisano delo potrebno čoveku, ali pravim tumačenjem, jer su lažni tumači sve pretvorili u neistine da bi lakše vladali ljudima uspavljujući njihovu svest. Bog Tvorac nikog od onih koji čine zlo čovečanstvu neće juriti po biološkom životu, ali će ih sačekati na mesto kroz koje moraju proći.
Biblijske reči su utkane u naše telo. Pogledajmo:
Naše DNK sadrži šematski plan za sav život i ona je ubedljivo najgušći mehanizam za skladištenje informacija. Količina informacija koja je sadržana u zapremini DNK veličine glave čiode, ispunila bi gomilu knjiga 500 puta višu od udaljenosti od Zemlje do Meseca. DNK je trodimenzionalni molekul, koji sam sebe replicira. Programiran je da detektuje i ispravi greške u replikaciji. Programirani Enzim se kreće po molekulu DNK tražeći i praveći ispravke iz minuta u minut. Bog nas je stvorio sa DNK kodom koji ima enzime uređivačkog tipa. Tvorac je sve što postoji strogo definisao i izdiferencirao. Smatrati da čovek može biti mačka ili druga životinja je huljenje na Tvorčev rad. U svakom semenu biljke je mali embrion bebe, koji ima lišće, stablo i koren.
Molekularni biolozi su istraživali zapise iz sekvenci DNK u ljudskom genomu poznatom kao “džank DNK”. U nizovima DNK naučnici su zapazili rupe koje podsećaju na kodiranje za biološku funkciju i naše sličnosti s uzorcima ljudskog jezika. Jezična i filološka ekipa naučnika radila je na upoređivanju pisma pronađenih u “đžank DNK” s katalogom svakog ljudskog jezika čije je postojanje zabeleženo. Otkrili su da postoji jedan jezik pomoću kojeg se direktno može prevesti sekvencijalna DNK. Jezik u “džank DNK” potpuno je indentičan s antičkim aramejskim, kojim je Hrist govorio. Prevođenjem - lingvisti su otkrili da su delovi poruke u našem DNK gotovo prepisani iz Biblije. Na ljudskom genu PYGB postoji jezički sled koji se prevodi: “Na prvom počinku dana, Bog, stvori nebo i zemlju”. Gen Bmp3 ima retrotransposni sled koji glasi kao stih prve Pavlove poslanice Korinčanima, gl. 6: 19;  – “Zar ne znate da je vaše telo crkva Duha Svetoga, koji je u vama, koga ste primili od Boga? Niste sami”. Ovaj stih se ponavlja iznova tokom celog niza ljudskog DNK. Kao što zapažamo naučno otkriće nam govori da je u našem telu utkana reč Boga Tvorca jasna kao dan, a zapisana u Bibliji.
Tekst o Evinom grehu i Zemljine orbite u svesti ljudi, su razlog prekida feljtona u Trećem oku. U ova dva teksta sam prikazala ljudima istinu o Tvorcu i njegovom stvaranju. Dala sam analizu istine o Evi i Adamu, onako kako Biblija govori. Prikazala sam koliko su preci bili na pravom putu, jer su glorifikovali fizičke zakone postavljene od Boga Tvorca. Poštujući Tvorčeve kosmičke zakone preci su polagali slavu njegovom radu stvarajući božanstva. Dragi moji, ko od nas ljudi može da stvori zakon gravitacije, osim da koristi njegova svojstva – NIKO. To je svojstveno samo savršenom biću, koje zovemo Bog Tvorac. O tome sam pisala u tekstu – Zemljine orbite u svesti ljudi. To se nije dopalo onima koji ne žele da slave Božije delo kao prepoznatljivi fizički zakon, već kao nešto zamumuljeno, zakukuljeno, neviđeno, neopipljivo, a tako nešto u Božijoj tvorevini ne postoji. Ceo kosmos je strogo definisan i podređen čoveku u zavisnosti od njegove mogućnosti rasuđivanja – svesti. Biblija jasno govori da je čovek stvoren po Božijem obličju. Ako je tako čovek stvoren, onda su mu i svi zakoni pristupačni da ih razume i razotkrije. Uvesti sada u religiju astronomiju, biologiju, hemiju, fiziku itd, da bi se edukovali vernici – nemoguća misija. Naš poznati filozof i pravoslavni mislilac, sada pokojni Predrag Dragić Kijuk, kada sam sa njime razgovarala o pogrešnom tumačenju Biblije i Hristovog učenja, rekao je: 'u potpunosti se slaže samnom, ali da se teško može bilo šta izmeniti, jer je sve postavljeno na pogrešnim osnovama'. Njegove su reči bile: „trebalo bi da se dogodi nešto mnogo veliko na Planeti, da bi se počelo iz početka“. Zaista je tako i ja sam svesna toga, ali, neki početak mora postojati i ja se trudim, dok sam živa da ga započnem u nadi da će biti onih koji će za rad ljubavi prema Bogu Tvorcu, Hristovom učenju i čoveku - nastaviti moj rad, za dobrobit ljudskog roda.
Ovim putem želim da se zahvalim svojim čitaocima na trudu koji su uložili insistirajući redakciji Treceg oka da nastave feljton. Molim svoje čitaoce da imaju strpljenja, jer neće biti uskraćeni zato što je Treće oko obustavilo feljton – izaći će knjiga Bbiblija i nauka do kraja godine.

Ako sam uspela da ljudima približim fizičke zakone kao delo Boga Tvorca i da su preci bili na pravom putu glorifikujući ih i stvarajući od njih realna božanstva – biću srećna što sam živela i život posvetila biblijskom tekstu.