Pocetna Radovi

 

VELIKO NEZNANJE NA ZEMLJI

Naš ciklus je počeo pre 2700 godina i biće registrovan u informacionom polju Zemlje, kao ciklus koji se završio u potpunom neznanju. Kod ljudi vlada odsustvo mudrosti, zdravog rasuđivanja, vere u božanstvo, empatije i iskrene čiste ljubavi. Ako nekome pokažete da ga volite, biće te kažnjeni, maltretirani i doživećete najveću moguću mržnju i neprijatnost. To je zbog toga što su ljudi izgubili potpunu vezu s božanskom ljubavlju, jer im je želja za ostvarivanjem materijalnog ograničila svest. Nisu više u stanju da misle i koriste razum, već su se prepustili nagonu da ih vodi.
Pre neki dan sam čula kako jedan jevrejski teolog govori kako su Jevreji izašli iz Egipta 1200. godine, pre Hrista. To je bio kraj mom strpljenju da ne progovorim o neznanju koje vlada na Planeti. Trojanski rat se dogodio u dvanaestom veku pre Hrista, pa ne bih se čudila da negde pročitam kako su Mojsije, njegov brat Aron i Jošua Nunov pomogli Agamnenonu i Menelaju u osvajanju Prijamove Troje, a Odiseju da se s mirom vrati u Itaku. Ako i jevrejski teolozi još uvek nisu došli do tačnog datuma Mojsijevog Izlaska iz Egipta, onda šta da očekujem od istoričara, astronoma, geologa, antropologa idr. naučnih grana trodimenzionalnog sveta.
Toliko napisanih filozofskih dela, literature, od crkvene, do sjajnih vrhunskih romanopisaca, ali niko da narodu objasni da je Vaznesenje hemiski proces unutar DNK, svakog čoveka, kada ugljenik C12, prelazi u ugljenik C7, koji ima svojstva da upija svetlost. Preci su nam ostavili poruku o tome, jer je Metatron kod Jevreja slika božijeg sina predstavljena kao kocka sa šest spoljnih krugova, šest u drugom krugu i jedanog kruga u sredini, gde je ucrtan čovek raširenih ruku. Metatron predstavlja atom ugljenika C7, koji se sastoji iz 6 elektrona, 6 protona i 1 neutona, za razliku što atom ugljenika C12 ima strukturu 666. Sve je tako jednostavno, ali čovek je prestao da bude mudar i rasuđuje – koristeći razum.
Naša kompletna kultura se bazira na Mojsijevom petoknižju, a istoričari i teolozi još uvek se nisu usaglasili oko Mojsijevog Izlaska iz Egipta. Poznato je da je Mojsija odgajila princeza Hatčepsut, koja je bila kćerka Tutmesa I, koji je bio oženjen sestrom Ahmoza I, koji je proterao Hikse iz Egipta. Istoriski je poznato da je Ahmoze I isterao Hikse i završio ujedinjenje Egipta 1560. godine pre Hrista. Posle njegove smrti na vlast dolazi - Tutmes I, jer Ahmoze nije imao dece. Mojsije se rodio 1575. godine pre Hrista, u doba Novog carstva – osamnaeste dinastije, koju je započeo Ahmoze I i koja je vladala od 1580. godine pre Hrista, do 1300. godine pre Hrista. Faraoni ove dinastije bili su veliki osvajači i držali su celu Siriju – sve do Eufrata i severnu Palestinu. Period od 1560. godine pre H, do 1525. godine pre H, pripada faraonima – Tutmesu I, Tutmesu II i Tutmesu III.
Ako bi bilo tačno da su Jevreji izašli iz Egipta 1200. godine pre Hrista, za vreme devetneste dinastije i faraona Setija II, koji je vladao ( 1200. god. pre Hrista - 1194. godine pre Hrista), morali bismo da zaboravimo na Cara Davida i Solomona da su postojali na osnovu sledeće gl. u Bibliji, jer nema mesta gde da ih udenemo. Da ne govorimo da je princeza Htčepsut, koja je odgajila Mojsija, te 1200. godine pre Hrista, dvesta godina već bila pokojna. U Egiptu je tada već vladala devetnaesta dinastija faraona.
Prva knjiga o carevima, gl. 6: 1;
Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje Egipatske, četvrte godine carovanja Solomonova nad Izraelom, meseca Zija, a to je drugi mesec, poče se zidati dom Gospodu“.
Ako bismo 1200. godinu pre Hrista, prihvatili kao godinu Izlaska Jevreja iz Egipta i oduzeli joj godinu o kojoj govori Biblija, dobili bismo 1200 – 480 godina = 720. godina pre Hrista. U ovoj godini već počinju Stari proroci – Amos, Isaija, Jeremija itd. A David i Solomon su već gotovo 250 godina mrtvi.
Istorijska činjenica je da su David i Solomon živeli krajem 10. veka pre Hrista i početkom 11. veka pre Hrista. Četvrta godina Solomonove vladavine je 1015. godina pre Hrista, ako ovoj godini dodamo 480 godina, dobićemo tačno godinu Izlaska Jevreja iz Egipta 1015 + 480 = 1495. godina pre Hrista. Ako ovoj godini dodamo 80 godina, jer je Mojsije izveo Jevreje kada je imao 80 godina, dobićemo godinu Mojsijevog rođenje 1495 + 80 = 1575. godina pre Hrista.
Druga knjiga Mojsijeva, gl. 7: 7;
A Mojsiju biješe osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad razgovarahu s Faraonom“.
Snimani su i filmovi gde je Mojsijev Izlazak vezan za faraone devetnaeste dinastije – Ramzesa II, koji je vladao od (1279. godine pre Hrista – 1212. godine pre Hrista). Da ne govorim kako su istoričari i teolozi Izlazak vezali za faraona Merneptaha, koji je vladao (1213. godine pre H. – 1203. godine pre H,). Izlazak Jevreja s Merneptahom je opstajao sve dok arheolozi nisu pronašli njegovu grobnicu. Tada su se teolozi zavukli u mišije rupe, jer su tvrdili da se faraon Merneptah udavio u Crvenom moru, dok je gonio Mojsija. Istoričari su likovali i odbacili Bibliju kao verodostojnu istorijskim činjenicama. Laknulo im, jer su se oslobodili jedne teške knjige, kojoj treba mnogo vremena posvetiti da bi je razumeli.
Naravno ni istoričarima ni teolozima nije palo napamet da se to i nije dogodilo za vreme Merneptaha, već za vreme Tutmesa III. Kada su Jevreji napustili Egipat, za njima je Tutmes III, organizovao poteru, ali sam nije učestvovao, jer je ostao s narodom, pošto je Egipat snašla velika katastrofa. U poteri su učestvovale egipatske vojvode i vojnici. (objašnjenje, zašto je Tutmes III, organizovao poteru za Mojsijem, detaljno se može pročitati u mojoj knjizi Biblija i nauka).
Iz priloženog možemo zaključiti koliko neznanje vlada, jer niko se ne potrudi da Bibliju pročita i prouči, a jedino u njoj možemo pronači pravu sliku sveta i našeg postojanja.
Da sada pogledamo raspravu astronoma, teologa i geologa.   
Koliko je stara planeta Zemlja? Astronomi tvrde 4,6 milijardi godina, a teolozi se drže Biblije i tvrde da je Zemlja stara 6000 godina, jer tako piše u Bibliji. Da Bog sačuva, ako bi ovako pametna knjiga, tako nešto tvrdila. Samo 6000 godina! pa za kosmos to beše pre niki dan. Ali da bude muka veća – teolozima se pridružiše geolozi, jer su pronašli stene koje upravo govore o mladoj Zemlji. Geolozi i teolozi prozivaju astronome da moraju da priznaju da Zemlja ne može biti stara 4,6 milijardi godina. Naravno astronomi ne bi to ni mrtvi priznali pogotovo što im se pridružili arheolozi, koji nalaze gradove stare i po trideset hiljada godina starosti. A šta da radimo sa Lepenskim Virom, koji datira iz 9000 godina pre Hrista, Tijahuanako oko 25000 godina pre Hrista itd.
U Bibliji nigde ne piše da je Zemlja stara 6000 godina, jedino što ona opisuje uopšte stvaranje sveta, kao jedinstveni princip stvaranja, a jasno stavlja do znanja da je i pre stvaranja Adama i Eve bilo sveta i to u ovim glavama Mojsije nam veoma jasno pokazuje:
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 4: 16/17;
“I otide Kajn ispred Gospodina i naseli se u zemlji Naidskoj, na istoku prema Edenu”
I pozna Kajn ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha...”.
Iz ovoga proizilazi da nisu postojali samo Adam i Eva i njihovo dvoje dece, vec neka zemlja Naidska, gde je Kain upoznao svoju ženu. Biblija  samo govori kada je bilo jedno od stvaranja na Zemlji, koje je ostalo u našem pamčenju. Nakon ovog stvaranja sa Adamom i Evom dogodio se Biblijski potop 1656. godine od stvaranja sveta s Adamom i Evom i to je bilo naredno stvaranje nakon Adama i Eve - Noje.
Na našoj planeti Zemlji koja je stara 4,6 milijardi godina, bilo je 27 d’nova (stvaranja), posle kataklizmi koje su zahvatile Zemlju i koje mi ne pamtimo. Živimo u periodu kada Zemlja obnavlja svoju konfiguraciju i nakon nulte tačke, koja je pred nama, Zemlja će početi iz nekog početka i sve stene će biti mlade kao da je tek nastala Planeta (kako se Zemlja obnavlja i zašto geolozi nalaze mlade stene može se detaljno pročitati u mojoj knjiz Biblija i nauka).
Biblija govori i o ljudima divovima koji su živeli na Zemlji i nakon neke katastrofe izumrli. Ljude od po nekoliko metara arheolozi pronalze u tlu zemlje, a mnogi naučnici o tome ćute, jer nemaju objašnjenje zašto su nekada postojali dinosaurusi i ljudi bili visoki nekoliko metara i živeli po 1000 godina. Opet ne čitaju dovoljno Bibliju, jer je prorok Jeremija objasnio kako dolazi do stvaranja. Sve zavisi od brzine okretanja Zemlje oko svoje ose. Sa brzinom okretanja menja se masa, a samim tim i gravitacija. Što je veća gravitacija ljudi moraju biti snažnijih kostiju, a samim tim i veće muskulature, da bi izdržali tu gravitaciju. Veča brzina okretanja Zemlje oko ose deluje na molekule vodonika u našem telu i naše čelije usporavaju. Izumiranje čelija, kao razlog starenja nije svake tri godine, kao što je sada, nego ćelije izumiru na mnogo duži period, srazmerno brzini okretanja Planete.  Astronomi nisu došli do toga da Zemlja nije uvek u istoj orbiti i odnos Sunce – Zemlja nije uvek isti. Zbog toga imamo cikluse i uvek iznova d’nova (stvaranja). Zbog ovog neznanja smo ostali uskraćeni za ova jednostavna saznanja, koja su našim precima bila poznata.
Posle dvadeset sedam vekova mi još uvek ne znamo kako su građene piramide i uvek se naučnici čude kako su Stari Egipćani bez ikakve tehnologije mogli da onolike blokove postave da ni žilet se ne može staviti između njih. Naravno, nikome ne pada napamet da su piramide građene u naprednijem ciklusu nego što je naš i da su se blokovi na zemlji obrađivali, a onda uz pomoć antigravitacionih palica se blokovi dizali i ređali.
Gledam emisije gde još uvek neko od naučnika nađe nekog teksaškog finansijera, koji hoće da se proslavi izgradnjom druge Keopsove piramide. Angažuje se gomila ljudi koja konopcima vuku velike blokove i uz pomoć utabanog peska dižu blokove teške i po nekoliko tona. I kad naučni tim misli da su na pravom otkriću izgradnje Keopsove piramide i naprave veliku feštu – sruši im se piramida kao kutija od karata.
Atlantidu mnogi naučnici traže po svim okeanima i morima stavljajući je na razna mesta Planete. Čudi me da je ne traže po velikim rekama Južne Amerike i Kine. Kod Platona u Timeju 21cc, “Kritiji” 108 D, poslednjem spisu, Kritijaja pripoveda o nekadašnjoj silnoj državi na ostrvu Atlantida u Atlanskom okeanu - odmah iza Herkulovih stubova. To ostrvo je posle snažnog potresa potonulo u jednom danu.  Atlantidu treba tražiti u Atlanskom okeanu, ali mudro rasuđivanje nam manjka, pa ne povezujemo date nam činjenice. Po Platonu Arlantida je bila veća od Libije i Azije zajedno. Na ostrvu je bio jedan vulkan koji se zvao Piko Alto (Stari vulkan) i bio je najveći vulkan na Planeti. Danas iza Herkulovih stubova nalaze se Azorska ostrva, a jedno od njih se zove Piko. Zar nam ime ostrva Piko, ne govori da je to zapravo ugašeni vulkan Piko Alto s ostrva Atlantida i da se tu nalazila Atlantida. Toponimi jasno govore i uz pomoć njih i uključivanjem razuma mnogo se toga može odrediti.
Da nam u devetnaestom veku nisu iz više dimenzije poslali Teslu, mi bi još uvek bauljali po mraku. Mora da smo i Bogu dosadili, pa je naredio anđelima da pošalju nekoga dole da onim nesposobnjakovićima na Zemlji uključi svetlo, a i on će bolje moći da vidi ko je najsposobniji dole za gluposti, pa da mu što pre pošalje pozivnicu za prijem kod njega. 
Drage moji čitaoci, šta da vam kažem, osim da više ne uključujem televizor i ne idem na internet iz straha s kakvom glupošću i neznanjem se mogu suočiti. Čak ni političke emisije ne gledam, jer tek oni što brukaju naš ciklus o tome bolje da ćutim.
Jedino redovno idem u crkvu da zapalim sveće i pomolim se za svoje najbliže i zahvalim se Bogu i anđelima što mi daju snagu da opstanem u ovom svetu punom zla i da u moje srce ostane čista ljubav i ne uđe mržnja bez obzira na nedaće koje me snalaze.
I pišem za Vas dragi moji čitaoci i najsrećnija sam kada me pozovete telefonom, jer želite da saznate neku od istina trodimenzionalnog sveta. Upravo sam završila tekst za knjigu KĆI JEFTE OD GALADA I JONATAN, koju sam najavila na ovom sajtu i predstaviću Vam je na Sajmu knjiga u Beogradu. Dođite da se družimo.
Sajam knjiga u Beogradu počinje 21. oktobra, a ja ću biti 27. oktobra, na galeriji u Hali 1, IZDAVAČKE KUĆE “DOSITEJ” od 9h časova, da potpisujem svoje knjige i predstavim Vam knjigu KĆI JEFTE OD GALADA I JONATAN. Moći će te tada da se slikate, postavljate pitanja meni i upoznate glavne junake knjige – JONATANA I MIRIJAM.
Do skorog viđenja, srdačan pozdrav od književnice i ruskog akademika – Slavice Šetine