Pocetna Radovi

 

SODOMA I GOMORA – PAD ASTEROIDA


Kant je rekao: “Morao sam utemeljiti znanje, da bih našao mesto za verovanje“. Dodala bih:
-Dobro je imati vere ukoliko se želi utemeljiti znanje.
Priroda je tajnovita, ali ljudi nisu gubili nadu, pa su dugim i strpljivim radom uspeli da prodru u te tajne. U toku mnogih vekova najveći umovi čovečanstva, borili su se za naučna saznanja – saznanja prirode i njenih zakona. Mnogi poznati naučnici platili su svojim životima za svoja sjajna otkrića. Istaknuti naučnik Serve je 1553. godine pos. Hrista, bio spaljen u Ženevi, za svoja dragocena otkrića u medicini. Najveći mislilac epohe Preporoda - Đordano Bruno i sledbenik Nikole Kopernika bio je spaljen u Rimu 1600. godine pos. Hrista – zbog svog dela: O beskrajnom, o vasioni i svetovima. Učenik Đordana Bruna – Vanini je bio spalje 1619. godine pos. Hrista, zbog knjige: O čudnim tajnama prirode. Lista onih koji su postigli sjajna otkrića i zbog toga ubijen, mogla bi ispuniti jednu knjigu. Da bismo dali pravi odgovor na temu koju smo postavili, moramo pravilno gledati na prirodu, na shvatanje pojava i procesa koji se zbivaju.
Da pogledamo šta kaže Biblija. U vreme patrijarha, posle Biblijskog potopa, koji se odigrao 2344. godine pre Hrista, Egipat nije bio pustinja, a dolinu Jordana natapala je reka i bila je kao vrt Gospodnji. Lot, Avramov sinovac, odlučio je da to bude njegov dom, pa je premeštao svoje šatore sve do Sodome.
Postanje, gl.13: 10; gl: 14: 4;
“Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako celu natapaše reka, beše kao vrt Gospodnji, kao zemlja Egipatska, sve do Segora, pre nego Gospod zatre Sodomu i Gomoru”.
“Svi se oni sakupiše u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more”.
Iz ova dva teksta jasno vidimo da u doba Avrama, kada je došao iz Ura Haldejskog u Kanan, slanog mora nije bilo. Da pronađemo godinu uništenja Sodome i Gomore uz pomoć Avramovih godina. Do godine Avramovog rođenja dolazi se izračunavajnjem godine Biblijskog potopa, koji se dogodio 1656. god. od stvaranja sveta s Adamom i Evom. Na tu godinu dodaju se godine rođenja poslepotopnih patrijarha (Prva knjiga Mojsijeva, gl. 11: 11 do 26;).
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 11: 26;
“I Tara požive sedamdeset godina i rodi Abrama, Nahora i Arana”.
Izračunavajući poslepotopne patrijarhe dobićemo da je Avram rođen 1948. godine od stvaranja sveta s Adamom i Evom. Od stvaranja sveta s Adamom i Evom pa do Hrista - prošlo je tačno 4000 godina. Ako od 4000 godina oduzmemo Avramovu godinu rođenja - 1948 godina, dobićemo istorijsku Avramovu godinu rođenja pre Hrista – 2052. godine pre Hrista. U Avramovoj 99 godini života javio mu se Gospod preko svoja tri anđela u ravnici Mambarskoj i rekao: - “uništiću Sodomu i Gomoru, a Sara, žena tvoja, sledeće godine rodiće ti sina”.
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 17: 1; gl. 18: 1/10/20; gl. 19: 24/25; gl. 21: 5;
“A kad Abramu beše devedeset i devet godina, javi mu se Gospodin i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten”.d
“Posle mu se javi Gospodin u ravnici Mambarskoj kad sjedoše na vratima pred šatorom”.
“A jedan između njih reče: do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će žena tvoja imati sina...”.
“I reče Gospodin: vika je u Sodomi i Gomori velika, i greh je njihov grdan”.
“Tada pusti Gospodin na Sodomu i Gomoru s neba dažd od sumpora i ognja”.
“I zatra one gradove i svu onu ravnicu, i sve ljude u gradovima i rod zemaljski”.
“A Abramu beše sto godina kada mu se rodi sin Izak”.
Iz ovih glava u Bibliji saznajemo - Sodoma i Gomora su uništene u Avramovoj 99 godini života. Ako na Avramovu godinu rođenja dodamo Avramovih 99 godina – dobićemo godinu uništenja Sodome i Gomore (1948 + 99 = 2047. godina, od stvaranja sveta s Adamom i Evom). Ako ovu godinu oduzmemo od 4000 godina koliko ima od stvatanja sveta s Adamom i Evom, pa do Hrista – dobićemo: koje se godine pre Hrista dogodila Sodoma i Gomora. 4000 – 2047 = 1953. Isorijska godina uništenja Sodome i Gomore je: 1953. godina pre Hrista. Sada, kada smo uz pomoć Biblije dobili istorijsku godinu uništenja Sodome i Gomore da tražimo razlog uništenja.
Najveći rascep koji se može naći na Zemlji, nalazi se u Palestini. Počinje od planine Taurusa u Maloj Aziji i spušta se pored Libanona dolinom Jordana i Mrtvog mora na Akabski zaliv sve do Monzambika u centralnoj Africi. Dubina rascepa na najdubljem delu mrtvog mora je oko 800 metara. Ovakvu posledicu, nesumnjivo, može napraviti samo udar asteroida.
Planina Nebo je deo Abarimskih gora, koje se u nastavku Libanonskih, Galadskih i Bazanskih, spušta k jugu. Na zapadu se stepenasto spušta k najdubljem procepu na Zemlji, k Mrtvom moru. Planina Nebo se ponekad naziva i Pisga a “Pisgah” znači - odsečen. Ime planine upućuje da je bila odsečena. Ova dva podatka, mogu biti jedna od potvrda – da je u tom delu pao asteroid. O planini Nebo nalazimo u Bibliji.
Peta knjiga Mojsijeva, gl. 32: 49;
“Iziđi na ovu goru Abarimsku, na goru Nebo, koja je u zemlji Moapskoj prema Jerihu, i vidi zemlju Hanansku, koju dajem sinovima Izrailjovijem u državu”.
Po biblijskom zapisu - oganj je pao s neba. Sudeći po rascepu koji je napravljen na Zemlji, izveštaju Biblije da je oganj pao s neba, dubini od 8oo metara u Mrtvom moru, planini čiji je vrh odsečen, a nalazi se u blizini Mrtvog mora - kataklizmu mora da je izazvao asteroid. Prilikom udara napravio je veliki krater i raspršio se u komadiće. U nastali krater ulivala se reka, a od hemijskog sastava asteroida je nastalo Mrtvo more, koje je najveća depresija na Zemlji.


ASTERODI


Asteroidi su mala nebeska tela koja se okreću oko Sunca, slično planetama. U poređenju s planetama mnogo su manji i uglavnom nepravilnog oblika. Ceres je najveći asteroid, ima oblik kugle a prečnika je 960 km. Veličina asteroida se uglavnom kreće od 1km do 100km. Do danas je pronađeno više hiljada asteroida - za 4000 je izračunata orbita. Asteroidi, koji seku Zemljinu orbitu ili uleću u nju - zovu se NEO (NEAREST EARTH OBJEKT – porodično bliski Zemlji). Asteroid 1998 QE 2 veličine 2,7 kilometara – prošao je 01. 06. 2013 godine, pored Zemlje, na udaljenosti od 5,8 miliona kilometara. Po zvaničnim procenama asteroid od 75m, uništio bi grad veličine Londona ili Pariza. Ako bi bio veličine 7km izazvao bi globalno uništenje i dugotrajne klimatske promene. Naučnici su procenili da svakih 50 – 100 miliona godina Zemlja se sudari sa asteroidom promera oko 10km, a svakih 100 godina sa asteroidom promera od 10m do 100m. Procenjuje se da bi asteroid promera od 1km do 100km u sudaru sa Zemljom napravio veliki krater i podigao veliki oblak prašine u atmosferu. Biblija nam nagoveštava ovakvu katastrofu, jer su nastale klimatske promene na velikom području. Plodni delovi Palestine i Egipta postali su uglavnom pustinja. Jezik Biblije je alegoričan, metaforičan, ali, strogo definisan. Da je vulkan uništio Sodomu i Gomoru onda bi naši preci napisali – Zemlja je otvorila usta svoja i progutala gradove zbog bezbošta, ali, decidno stoji da je pao oganj s neba od Gospoda.
Josip Flavije, jevrejski istoričar i književnik, rođen u Jerusalemu 37/38, godine pos. Hrista, pisao je o području gde je nekada bila Sodoma i Gomora. Flavije kaže da je sve bilo lepo pre nego što je spaljeno i da su gradovi u tom području bili bogati.
Flavius Josepus, The Wars of the Jews:
“Ovo područje izgleda tužno, pošto je spaljeno...Bilo je to nekada veoma srećno mesto, zbog plodova biljaka koje je tu raslo i bogatstva nekadašnjih gradova. Sada je sve spaljeno. To je posledica bezbožnosti njihovih stanovnika, koje je uništeno vatrom; danas još vidimo ostatke ovog božanskog ognja...”.
Flavije, takođe, spaljivanje područja vezuje za božanski oganj. Oblik stena tog područja ukazuje da su bile savijene pod uticajem velike toplote. Visoka toplota izaziva promene u mineralima i to se vidi kao braon krug oko sumpornih lopti, koje su pronađene duboko unutar stenskih blokova. Pokupljeni uzorci s ovog područja za analizu dali su sledeće rezultate: uzorci minerala bili su izloženi velikoj toploti, a vreli sumpor je pao u velikoj količini. Predeo koji nije bio izložen toploti uglavnom je krečnjak ili kalcijuma-karbonat. Ako se krečnjačka stena izloži velikoj toploti – oslobodiće se ugljen-dioksid. Sumpor oksidiše u sumpor-dioksid, a on reaguje sa vodom i formira sulfat. Jon kalcijuma i jon sumpora reaguju stvarajući gips, koji je dominantan mineral ovog područja. Ovakvo pojavljivanje sumpora ne može biti iz vulkana, jer kondenzovanjem gasova iz vulkana - formira se sumporna kora koja stvara male kristale, a ne loptice sumpora. Erupciju vulkana kao mogućnost koju nauka zastupa za uništenja Sodome i Gomore, moramo odbaciti, jer Biblija govori da je posle uništenja iz gradova i okoline izlazio dim. Takvu sliku prilikom udara upravo ostavlja aseroid. Da je vulkan bio u pitanju preci bi napisali da su gradovi prekriveni užarenim kamenjem – lavom. Vulkani prilikom izbijanja stvaraju kupe iz kojih izlazi užarena lava. Biblija nagoveštava - dim se dizao od zemlje.
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 19: 28;
“I pogledavši na Sodomu i na Gomoru i svu okolinu po onoj ravni, i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim od peći”.


KADA ZEMLJA PRIVLAČI ASTEROIDE


Zemlja, kao što je poznato, deluje u celini kao ogroman magnet. Naši preci nam govore da je u Sodomi i Gomori bilo mnogo zla, bezboštva, ubistva, jednom rečju – negativno ponašanje ljudi. Kada je mnogo ljudi sklono negativnosti onda se stvori jedna vrsta kolektivne vibracije, koja se manifestuje odmah ispod ćelijske membrane. Vibracije stvaraju određene frekvencije ispod membrane ćelije, koje odzvanjaju u našem DNK. Kada energija dostigne jedan visok stepen - molekuli počinju zajednički da vibriraju dok ne postignu visok stupanj koherencije što ima svojstva kvantne mehanike. Na isti način se manifestuje i kolektivna pozitivna vibracija (kolektivne molitve). Naše DNK raznovrsne frekvencije upotrebljava za prenos informacija. Ovim saznanjem shvatamo istinitost biblijskog zapisa – negativne vibracije su stvorile određenu energetsku frekvenciju koja je poslala informaciju u kosmos. U Bibliji nalazimo da je vika stigla do Gospoda o nevaljalstvu građana Sodome i Gomore. Vika je zapravo negativna kolektivna vibracija koja je stvorila visoku energetsku frekvenciju koja odzvanja u kosmosu.  Negativna kolektivna vibracija može dovesti do raznih posledica u čitavom Zemljinom sistemu. Biblija nam prenosi na sledeći način:
Prva knjig Mojsijeva, gl. 18: 20/21;
“I reče Gospodin: vika je u Sodomi i Gomori velika,...”.
“Za to ću sići da vidim, eda li sve čine kao što vika dođe preda me; ...”.
Ovakva negativnost mogla bi biti jedan od faktora pada asteroida. Zemlja kao veliki magnet nabijena negativnošću mogla je privući asteroid, menjajući visokom  energetskom frekvencijom njegovu orbitu. Predeo Mrtvog mora je najveća depresija na Zemlji. Možda je ta depresija upravo zbog udara asteroida, jer su stene, kamenje i čatav predeo doživeli veliki stres.
Engleski arheolog Tom Letbridž je godinama eksperimentisao sa klatnom. Došao je do saznanja da svaka materija (voda, zlato, beli luk, kamen itd,) emituju vibracije tačno utvrđene talasne dužine, i da klatno, na neki način odgovara na njih. Prilikom svog poslednjeg iskopavanja na području Kembridža, Letbridž je doneo kući nekoliko kamenčića koji su se upotrebljavali u vojevanju praćkom; nađeni su u tvrđavi pod imenom Vondlberi kampus. Kada je na njima izveo eksperiment s klatnom; reakcija je bila snažna - na dvadeset četiri i na četrdeset inča. Sa obližnje obale uzeo je druge kamenčiće koji nisu reagovali ni na 24, a ni na 40 inča. Te iste kamenčiće su on i njegova supruga snažno bacali o stenu. Nakon toga, kamenčići koje je bacala njegova supruga pokazivali su 29 inča, a one koje je bacao Letbridž pokazivali su 24 inča. Iz ovog eksperimenta Letbridž je zaključio da je “mera” za muški rod 24 inča, a za ženski rod 29 inča. Letbridž je zaključio da su kamenčiči iz tvrđave Voldberi kampusa bili korišćeni u ratu i da je na kamenju ostao zapis gneva čija je mera 40 inča. U daljim eksperimentima smrt i gnev reagovali su na 40 inča.
Iz eksperimenta uglednog arheologa Letbridža možemo izvući saznanje: kamenje nosi zapis tragedije gneva koja se dogodila i zato je Mrtvo more najveća depresija na Zemlji. Tamo gde su vulkani nema depresije. Stene su od asteroida dobile tako snažan udar da će taj gnev ostati kao večni zapis na njima. Da je Sodomu i Gomoru uništio asteroid i napravio velike promene na Zemlji pokazuju i godine života ljudi. Posle propasti Sodome i Gomore, ljudski vek se smanjio. Ovo je pokazatelj da je bila velika katastrofa koja je uticala na brzinu okretanja Zemlje oko ose, što je uslovilo novu masu i gravitaciju. Posle Biblijskog potopa živelo se po 400 i 500 godina (o tome smo pisali u prošlim člancima) sve do Sodome i Gomore, kada se životni vek naglo skratio:
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 23: 1; gl. 47: 28; gl. 50: 26;
“A poživje Sara sto i dvadeset i sedam godina; to su godine vijeka Sarina”.
“I Jakov požive u zemlji Egipatskoj sedamnaest godina; a svega bi Jakovu sto i četrdeset i sedam godina”.
“Potom umrije Josip, a biješe mu sto i deset godina;...”.
Godine dužine života ljudi su najbolji pokazatelji promena na Zemlji. Kada znamo da brzina okretanja Zemlje oko ose utiče na molekule vodonika u našem telu (što je brzina veća to molekuli usporavaju i ćelije sporo izumiru - to dovodi do dugovečnosti), onda je dužina života ljudi najbolji pokazatelj.
Sve činjenice koje smo prikazali u ovom tekstu govore da je Sodoma i Gomora uništena asteroidom, koji je napravio velike promene na planeti. Kada asteroid uđe u Zemljinu atmosferu, nebo se raspara do samog tla i sukne velika vatra, sjajnija od Sunca. Proizvodi strašni urlik prilikom pada i ostavlja svetlo žuti trag za sobom. Sumpor kada gori upravo ostvlja svetlo žuti trag. Od snažnog udara lete komadi zemlje po 300 metara u vis, a oblak u obliku pečurke, istog časa, vine se u vis. Podrhtavanje tla biće po čitavoj Zemlji, a svetlom obasjani oblaci ploviće satima. Fizičari su izračunali da Zemlja može da podnese a da se ne raspadne, udarac, kojim se oslobađa energija snage od kružnog pomeranja tla od 3500 kilometara u prečniku. Posledice koje su ostale na Zemlji upravo ukazuju na ovakav udar. Anđeli su rekli Lotu da se ne okreće i pogleda na Sodomu i Gomoru, jer udar ima uticaj kao atomska bomba. Lotova žena nije poslušala i pogledala je u pravcu pečurke i jake svetlosti koju je izazvao asteroid i poginula. Da je vulkan u pitanju - ljudi mogu gledati s određene daljine bez posledica. Biblija ostavlja zapis koji ukazuje na udara asteroida. Pogledajmo:
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 19: 17/26;
“I kad ih izvede na polje, reče jedan; izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag, i u cijeloj ovoj ravni da nisi stao; biježi na ono brdo da ne pogineš”.
“Ali žena lotova biješe se obazrela idući za njima i posta slan kamen”.
Posle ove analize možemo sagledati koliko Biblija daje tačne podatke o dešavanjima na Zemlji – samo je potrebna vera i pravi ugao gledanja.