Cene

Srbija 1000.din.

Evropa 15.eur

ostali svet 30.eur

 

САН ОДСЈАЈ СТВАРНОСТИ

 

     Књига представља студију о сањаним стиховима Ђоке Стојичића, који је почасни члан Уније чешких писаца и потпреседник Европске уније уметности. Објавио је 17 књига поезије, 6 књига студија, есеја, чланака и полемика, 3 путописа, 3 антологије и две књиге прозе. Поезија му је преведена на 20 страних језика.
Анализом снохватица Ђоке Стојичића ауторка потврђује Јунгово колективно несвесно, и Шелингову реченицу – уметност је објава Божијег провиђења. Из сањаних стихова читаоц ће се срести са феноменом сна и да он може носити симболе из читавог човечанств. О књизи рецезент Милан Ђорђевић каже следеће:
''Тумач једног таквог, по свему судећи посебно значајног догађаја у књижевној есејистици и критици је и госпођа Славица Шетина, на коју је, по сопственом исказу, ''сусрет'' са песништвом Ђоке Стојичића деловао импресивно, као када се први пут срела са Соломоновом ''Песмом над песмама''. Тврдим да рад госп. Славице Шетине за критичку рецепцију књижњвног стваралаштва има парадигматичан значај. Са радошћу да сам у стваралаштву других и сам дошао до увида о линеарној, конфигуративној и конфирмационој природи језика...''.
Коаутор књиге је Миланка Шетина, дипл. молекуларни биолог и физиолог са студијом – КОД ДУЖИЦЕ ОКА (ИРИС). Миланка у својој студији каже следеће:
''Свест је феномен мозга у чијој основи су мождани таласи који су елекромагнетни таласи одређене фреквенције и таласне дужине...Елекромагнетни таласи су носиоци информационог садржаја у мозгу. И то је та недостајућа карика која спаја процес памћења, мишљења, разумевања и осећања са свешћу...У тренутку када се ово елекромагнетно поље одвоји од тела, мозак и нервни систем остају без енергије и наступа смрт...''.
Књига Сан - одсјај стварности је  нови приступ у анализи снова, рађено на нашим просторима.