Pocetna Radovi

 

RESTART BIOLOŠKOG ŽIVOTA

 

 

Naučno je danas, 2024. godine, poznato da naša Planeta prolazi kroz cikluse i da smo sada došli na kraju našeg ciklusa. Počeo je 623. god. pre Hrista, i to saznajemo od proroka Ezehijela, koji priča o Vaskrsenju pokojnika. Vaskrsenje se dešava u Božijem polju četvrete dimenzije i nakon toga počinje novi ciklus. Prorok Ezehijel je živeo u 7 veku pre Hrista.
Knjiga proroka Ezehijela. gl. 36: 1/3/4/5/10;
„Ruka Gospodinova dođa nada me i Gospodin me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje behu pune kostiju“.
„I reče mi: sine čovečiji, hoče li oživeti ove kosti?...“
„...Prorokuj za te kosti i kaži im: suhe kosti, čujete reč Gospodinovu“.
„I prorokovah, kako mi se zapovijedi, i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, biješe vojska vrlo velika“.
U sedmom veku je Mars preveo Veneru u današnju orbitu i tada smo dobili godinu od 365 dana, 5h i 49 min.
Seneka kaže: Kada se nebeski svod uzdrmao jedna od zvezda iz sazvežđa Mala kola postala je zvezda Severnjača, koju imamo i danas. Do tada je Severnjača bila u Velikim kolima. Nakon svih ovih kosmičkih promena Zemlja je promenila frekvenciju i ušla u Božije polje četvrte dimenzije na očitavanje programa – RESTART tadašnjeg ciklusa.
Majanski kalendar se završava 21. decembra 2012. godine pos. Hrista. Svi su očekivali da će tog 21. decembra 2012. god. biti neka vrsta kraja biološkog života, jer više nije postojao kalendar. Tog datuma naša Planeta je ispunila svoj krug od 25920 godina. Maje nisu ukazivali na kraj biološkog života, jer su na kraju svog kalendara stavili jednu školjku – ona je simbolizovala da nakon tog datuma Zemlja ulazi u nultu tačku na očitavanje programa – nastaje RESTART. Maje nisu znale tačno datum, jer nisu mogle odrediti – koliko je potrebno Zemlji da prestruktuira svoja četiri elementa. Kada su pitali Hrista, kada će biti restart i njegov povratak, on je rekao sledeće:
Jevanđelje po Marku, gl.13: 32/33;
„A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac“
„Pazite, stražarite i molite se Bogu; jer ne znate kada će vreme nastati“.
I Hrist isto nije mogao odrediti datum ulaska u Božije polje, jer iz tog perioda nije mogao znati koliko će ljudi uništiti Planetu i koliko će joj biti potrebno da prestruktuira svoja 4 elementa (vodu,vatru, zemlju i vazduh), da bi mogla da promeni frekvenciju i uđe u nultu tačku Božije polje.
Mi smo danas savremenici svih dešavanja na Planeti i sagledavamo da Zemlja prolazi kroz prestruktuiranje svojih elemenata i da je na samom kraju. Velike polave, uragani, zemljotresi, požari, erupcije vulkana i klizišta gde se menja konfiguracija zemljišta - naglo su počeli da se dešavaju nakon 2012. godine.
U svom dugogodišnjem radu sam zapazila da se sve odvija po principu postavljenog programa. Stvoritelj je postavio kosmičke principe i sve nastaje onda kada se oni ispune. Uočila sam da nam se broj 12 nameće kao Stvoriteljev postavljeni princip.
Evo šta sam u toku svog rada pronalazila o broju 12: 
Grčki filozof  Platon je Zemlju uporedio s loptom sličnoj fudbalskoj - izrađenoj od 12 komada kože. Lopti je dao 12 lica – što predstavlja dodekaedar, 12 pentagonalnih lica.
Naučnik Ivan Sonderson je kartirao Zemlju i njene magnetske anomalije. Zaključio je da na Zemlji postoje 12 mesta koja se nazivaju đavolji grobovi. Ako se sva ta mesta povežu dobija se ikosaedar, a to su 20 trokutastih stranica planete. Na ovim mestima su se događali fenomeni. To je planetarna energetska mreža koja ima uticaja na život Zemlje. Čovečije telo poseduje 12 akupunturnih meridijana ili energetska polja, kroz koja teče životna energija – povezana, prima i šalje energiju u svemir.
Naše DNK ima 12 zavojnica, koje aktiviraju i povezuju 12 telesnih čakri, a one su vrata kroz koja ulazimo u duhovnu baštinu. Ovih12 čakri su kolekcija energije gde potencijalno nastaju događaji. Čakre sadrže memoriju i indentitet i svaka je povezana sa jednim kalemom (zavojnicom) DNK. Naše duhovno nasledstvo je DNK sa 12 zavojnica (kalema). Nauka je godinama priznavala samo dve zavojnice - aktivne fizičke DNK. Drugih 10 zavojnica se nalaze uspavane unutar nas i naučnici pošto ne mogu objasniti funkciju nazvali su ih - „DNK otpad“.
Glavna uloga DNK je dugotrajno skladištenje podataka. Segmenti DNK koji prenose genetsku informaciju zovu se geni, a druge sekvence su uključene u regulaciju korišćenja DNK informacija. Aktiviranjem svih 12 zavojnica DNK - stvoriće se veza između našeg ljudskog genetskog kodiranja i dati nam pristup znanju, mudrosti i razumevanju naše suštine. Aktiviranje 12 zavojnica pomaže da se stvori poravnanje unutar nas i tada će u našem DNK doći do hemiskog procesa kada ugljenik C12 prelazi u ugljenik C7. To je trenutak kada duša dobije telo viših vibracijonih nivoa i frekvencije svetla. Na Zemlji ima najviše ugljenika C12 i on je jedan od 5 elemenata koji grade naše DNK i čini čoveka bliskim zverima.
Dvanesto sazvežđe Ribe - dolazi u Zemljin vidokrug 1495. god. pre H, i povezano je s Isusovim raspećem – 33. god. posle Hrista. Te godine Zemljina osa iz sazvežđa Ovna ulazi u sazvežđe Ribe. Tada je nastalo hrišćanstvo i zato je povezano sa ribom. Jevreji imaju 12 plemena, a Isus je imao 12 apostola.
Biblija o broju 12, kaže sledeće:
Otkvrovenje Jovanovo, gl. 22: 22;
„Nasred ulica njegovih i s obe strane rijeke drvo života, koje rađa dvanest rodova...“.
Odin je imao 12 sinova, na Olimpu je bilo 12 bogova, Muhamed je imao 12 „legitimnih“ naslednika itd.
Da li se visoko napredne duše iz viših dimenzija usklađuju s kosmičkom i Zemljinom geometrijom i rađaju u ljudskom telu da bi ljudima ostavili svoje potomstvo da vlada Zemljom i religiju - drvo života sa koga će se ljudi vekovima duhovno hraniti?
Da li 12 godina Isusovih muka to znače? Isusove muke nastaju posle ubistva Jovana Krstitelja. Na­kon Va­za­ma 31. go­di­ne pos. Hri­sta – ese­ni su uhap­si­li Jo­va­na Kr­sti­te­lja. Sep­tem­bra iste go­di­ne su ga ubi­li u tvr­đa­vi Ma­ha­e­ru­si. Isu­sov hod po mu­ka­ma je po­čeo 31. go­di­ne n. ere, ka­da je ubi­jen Jo­van Kr­sti­telj i tra­jao je do 43. go­di­ne n. ere, ka­da je On ubien u Ka­šmi­ru – to je pe­riod od 12 go­di­na.
Da nađemo odgovor, na šta nas upućuje broj 12, koji je povezan i s Isusom.
Izdvojićemo elemente na koje nas upućuje broj dvanaest – dvanaest jevrejskih plemena, dvanaest sazvežđa, dvanaest Platonovih pentagonalnih lica, dvanaest apostola, dvanaest akupunturnih tačaka ili meridijana na čoveku, dvanaest Zemljinih anomalija Ivana Sondersona, 12 zavojnica DNK, dvanaesto sazvežđe Ribe, dvanaest rodova, dvanaest godina Isusovih muka.
Broj 12 se sreće u mnogim segmentima trodimenzionalnog sveta. Majanski kalendar se završava 2012. godine. Ove 2024 god. 21 decembra je punih 12 godina, kako je Zemlja naglo počela da prestruktuira svoja 4 elementa. Biblija govori da će se dogoditi bitka Armagedona i zato svi očekujemo treći svetski rat. Posmatrajući dešavanja u Ukrajini i Palestini – mogli bi konstatovati da je treći svetski rat već prisutan.
Otkrovenje Jovanovo, gl. 16: 16;
„I sabra ih na ono mesto, koje se Jevrejski zove Armagedon“.
Nakon svih ovih dešavanja - Biblija upućuje na spasenje:
Otkrovenje Jovanovo, gl.19, 1; gl, 20; 12;
„I posle ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gde govori: aleluja! spasenje i slava i čast i sila Gospodinu našemu“.
„I vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše;...i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po dijelima svojim“.

Sve je po postavljenom programu ispunjeno, a 21 decembra 2024. god. je punih 12 godina od trenutka kada smo ispunili krug od 25920 godina, i kada je Zemlja počela da se priprema da promeni frekvenciju. Ako je broj 12 deo kosmičkog principa našeg Stvoritelja – onda bi 21 decembar, mogao biti dan našeg spasenja, ulaska u Božije polje i RESTARTA ovog Zemljinog ciklusa. AMIN.