Pocetna Radovi

 

OKO – MATRICA ŽIVOTA


Čovek kao umno biće i delo Tvorca, mora se ponašati u skladu sa postavljenim zakonima prirode. Poštujući zakone prirode čovek postiže ravnotežu materijalnog i duhovnog sveta. U biološkom životu čovek je razdvojen na dva vlakna DNK – muško, ženski princip. Svoje postupke, fizičkim zakonom akcije, preko prstena DNK (fontanele) šalje nultoj tački ili božijem polju, a zakonom reakcije – energetski zapis našeg dela iz božijeg polja se vraća u dužicu oka gde ostaje zapis postupka. Egergetski zapis postupaka se beleži određenom vibracijom koju čovek napravi i šalje božijem polju. Biblija to naziva – knjiga istinita. Čovekova kompletna krv u roku od 45 min, prostruji kroz dužicu oka i nosi sa sobom energetski zapis do naših ćelija. U svakoj našoj ćeliji se nalazi DNK i to u slanoj vodi – sličnoj okeanskoj. Naše DNK je u vodi, jer se u njoj nalaze molekuli - nazvani klastri. Oni imaju sposobnost pamćenja. Svaki molekul u Svemiru i u našem telu ima jedinstvenu frekvenciju, a voda je glavni provodnik frekvencijskog potpisa molekula. Energetski zapis iz klastra, DNK putem svojih slova napravi prepis. Ruski naučnici su otkrili da baze u DNK slede običnu gramatiku i imaju zadana pravila kao jezici. Sve što se zapiše u DNK, je naša naredba, koju prihvata životna egergija i ispunjava. Našu naredbu će životna energija ispuniti u skladu s našim životnim predstavama i programom. Zato u narodu postoje izreke: Bogu se ništa ne može prikriti, Šta sejemo to žanjemo, Ko kome jamu kopa sam u nju upada, Kazna božija je spora, ali dostižna, itd.
Naši preci su znali o zakonu u biološkom životu i da sve svoje postupke beležimo u dužici oka, koja je jedna vrsta matrice. Hrist o postupcima zapisanim u dužici oka govori na sledeći način:
Jevanđelje po Mateju, gl. 6: 22/23; gl. 7: 3/4/5;
“Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti”.
“Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, a kamo li tama”.
“A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvno u oku svojemu ne osječaš”.
“Ili kako možeš reći bratu svojemu: stani da ti izvadim trun iz oka tvojega; a eto brvno u oku tvojemu?”.
“Licijemere! izvadi najpre brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega”.
Iz ovih glava Biblija jasno usmerava da se zapis nalazi u dužici oka i prenosi po čitavom telu. Takođe nas upućuje da sagledamo i ispravimo svoja dela, pre nego što osuđujemo bližnje.
Indijski filozof Servepali Radakrišnan u svom delu Indijska filozofija I, na str. 508, u trećem pasusu, govori o produktu naših dela i misli, koji grade našu svakodnevnicu:
“...Elementi egzistencije (dharme) su produkti misli. Predmeti se javljaju u svesti kao posledice naših prošlih iskustava. Spoljni svet je tvorevina naših misli kojima mi dajemo imena i ideje. Teorija neprekidne struje misli, u kojoj je prethodni momenat uzrok sledećeg...”.


ARHEOLOGIJA I MITOVI


Lepenski Vir je jedno od retkih arheoloških nalazišta koje omogućava da se prate aktivnosti predaka za oblikovanje prostora i poimanje prirodnih zakona. Njihovo verovanje bilo je u carstvo svetlosti. Prema arheologu Ljubinki Babović, južna dunavska svetilišta odraz su nebeske svere Sunčeve dnevne svetlosti, a severna u sebi nosi znamenje njegove noćne transformacije. U lokalitetu Lepenski Vir, koji datira iz perioda pre 11000 godina,u kući br. 37, neposredno iza ognjišta nalazi se kameni žrtvenik, modelovan u obliku oka, sa lepezastim izlivcima na užim stranama (35 x 20 x 12 cm). Lepezastim izlivcima preci iz Lepenskog Vira simbolišu matricu oka gde ostaje zapis. Ovim žrtvenikom saznajemo da su stanovnici Lepenskog Vira bili na visokom stepenu svesti i znanja. Za njih je svetlost lepota, kao i istina i znanje, a sredstvo istine je ljubav.
Egipatsko oko Horusa je poznato i pod imenom “Svevideće oko”. Horus je u Egiptu bio Božiji sin, kao i Hrist u hrišćanstvu. Horusovo oko u starom Egiptu je bio snažan simbol zaštite i koristio se u nakitu od zlata – kako bi se osiguralo zdravlje, sigurnost, mudrost i uspeh osobe koja ga nosi. To je bila zaštitna amajlija, koja kao otvoreno oko blokira sve što je negativno. Zapažamo da su stari Egipćani znali da se u oku zapisuju sva čovečija dela - loša i dobra. Amajlija im je bila simbol znanja da se ne čine loša dela, jer su ona potencijal za siromaštvo, loše zdravlje i krađu. Horusovo oko kod Egipćana predstavlja kapiju između trodimenzionalnog sveta i Božijeg polja, gde se zapisuju naša dela. Levo Horusovo oko je predstavljalo i povezanost sa Mesecom i lunarnim ciklusom, dok je desno oko predstavljalo povezanost sa Suncem.
U Budizmu koji bih nazvala - religija filozofskog učenja, takođe, nalazimo  simbol oka – poznat kao Budino oko.
Svevideće oko je simbol Božijeg sveviđenja naših zapisanih dela, ali na žalost ovaj se simobl zbog neznanja tumači i upotrebljava u negativnom kontekstu.
Horusovo oko na vrhu piramide američkog dolara simboliše snagu američke valute i države, koja prati ceo tok zbivanja na Zemlji, kao što Bog ima uvid u čovečija dela. “Svevideće oko” koriste i Masoni u istom kontekstu, simbolišući svoju snagu na Zemlji.


ŠTA KAŽE NAUKA


Sve što vidimo i osećamo je el. impuls ili frekvencija, a naš mozak je primopredajnik. Neznanje donosi strah, osećaj ugroženosti, nesigurnosti i čoveka izjeda čineći mu zlo. Strah utiče na naše rasuđivanje, koje postaje projekcija naše životne predstave. Znanje je oslobađanje od straha i pravi put do ljubavi.
Britanski naučnici otkrili su novi deo ljudskog tela, koji je duboko skriven u oku i debeo svega 0,001mm – unutar rožnjače, prozirnog spoljnjeg dela oka. Novo otkriveni sloj dobio je ime “Duin” prema profesoru Harminderu Duai sa Univerziteta u Notingenu, koji ga je otkrio. Do ovog otkrića naučnici su došli simulirajući transplantaciju ljudske rožnjače na očima doniranim za istraživanje. Po svemu sudeći u ovom delu oka se zapisuje naše delo kao energetski zapis, koji krv ponese do naših ćelija.
Nemački doktor Emil Schlegel je uočavao bolesti kod ljudi posmatranjem njihove dužice – iridodijagnostikom. Promene na dužici oka daju uvid u zdrastveno stanje celokupnog organizma. Dužica je nervnim vezama povezana s moždanim centrima. Bolesni organi u čovekovom telu preko nervnog sistema izazivaju promene na dužici oka u obliku udubina, boje i oblika. Oči oslikavaju čovekovo emotivno, zdrastveno, psihičko i duhovno stanje. Zato se u narodu rodila izreka: “oči su ogledalo duše”. Svaki čovek doživljava svet na jedinstven način koji se registruje u dužici oka. Zato je dužica oka idealna za određivanje indentiteta.
Osvrnućemo se na usmeno predanje jednog plemna u zapadnoafričkoj državi Mali, koji žive na ivici saharske pustinje i nazivaju se Dogoni. Sva znanja kod Dogona su prenošena usmenim putem, ali uz pomoć predstava i simbola. Njihova osnovna ideja je zasnovana na vibraciji stvari i opšteg kretanja sveta kao celine. Prema Dogonima, mesto čovekovo u Univerzumu je znak, simbol ili sistem znakova. U mitologiji Dogona svako naše delo, izgovorena reč ili misao utiču na svet u celini. Naša zapisana dela u oku utiču na svet u celini, jer iznedre loše vođe narodima (pastire), kojima su mač i rat u mišici. Upravo živimo u takvom svetu. Našim vođama je oko od loših dela potamnelo, pa ne vide brvno u njemu. Nada ipak postoji, jer od loših dela - vođama će mišica usahnuti.
Kniga proroka Zaharija, gl. 11: 17;
“Teško pastiru nikakvom, koji ostavlja stado! Mač mu je nad desnom mišicom i nad desnim okom; mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamneti”.