Cene

Srbija 2400.din.

Evropa 35.eur

ostali svet 100.eur

 

KRАJ ZEMLJINOG CIKLUSA

Knjiga Kraj Zemljinog ciklusa ima 400 strana i formata je A5. Čitaoc će se upoznati sa mnogim kosmičkim principima. Biološki život ima svoje cikluse i sada je na kraju jednog ciklusa, jer se ulazi u Božije polje ili nultu tačku na očitavanje programa u DNK. Autorka veoma dokumentovano objašnjava kako se stvara trodimenzionalni svet u kosmosu i da je biološki život deo svakog kvantnog polja. Ajnštajn i Štern su tvrdili da je svemir prožet nultom tačkom. Moderna nauka smatra da je reč o energiji kvantnog vakuma gravitacionog polja. To je zapravo more mikroskopskih vibracija između stvari. Autorka nas upoznaje sa značajem Božijeg polje ili nulte tačke i govori da je ENERGIJA NULTE TAČKE more virtualnih čestica koje leže ispod svake tačke u svemiru. Ako bi zamrzli ove čestice i približili apsolutnoj nuli, prema postulatima Njutna u njima ne bismo našli energiju. Ali, naučno je dokazano da u nultoj tački i dalje ostaje velika količina energije. Mnogi naučnici ovu energiju nazivaju BOŽIJIM UMOM.
IZ RECENZIJE AKADEMIKA JOVANA I DERETIĆA
Knjiga Kraj Zemljino ciklusaupoznače čitaoca sa svesnim čovekovim delom - Dušom. Duša je božanstvo u svakom od nas i poseduje suptilno telo. Rađa se iz kostiju pokojnika na dan vaskrsenja  i nosiće obličje tela iz kog je rođena. Biblija daje podatak o tome:
Korinčanima poslanica prva, gl. 15: 46/49;
 “Ali duhovno telo nije prvo, nego telesno, pa onda duhovno”.
“Kako nosimo obličje zemljanoga tako ćemo nositi obličje nebeskoga”.

U fizici je poznato – kada se u jednom molekulu razdvoje dva atoma – u sledećem susretu oni će se prepoznati. M.M. Slavica Šetina tvrdi da taj princip sledimo i mi – prepoznajemo svoju drugu polovinu u šestoj dimenziji, kada se usavršimo i dobijemo telo od ugljenika C7.