Cene

Srbija 1600.din.

Evropa 25.eur

ostali svet 60.eur

 

 
 

KOSOVO ZVEZDANA KAPIJA (dopunjeno izdanje)

ZVEZDANE KAPIJE SU ČUVARI BIOLOŠKOG ŽIVOTA - JEDNOG KVANTNOG POLJA. KOJA SVOJSTVA NOSI NAJSNAŽNIJE MAGNETNO POLJE ZEMLJE I ZAŠTO JE BIOLOŠKI ŽIVOT USLOVLJEN ZVEZDANOM KAPIJOM – ODGOVORE ĆE TE NAĆI U OVOJ KNjIZI. SVE PODLEŽE FIZIČKIM ZAKONIMA I KOSMIČKIM PRINCIPIMA - POSTAVLJENIM OD TVORCA SAVRŠENOG KOSMIČKOG SISTEMA A PRISTUPAČNI ČOVEKOVOM RAZUMU.
U KNJIZI SE NALAZI KOMPLETNA ANALIZA TRENUTNIH DEŠAVANJA NA ZEMLJI A POVEZANIH SA KOSOVOM KAO ZVEZDANOM KAPIJOM I MASONIMA I JEZUITIMA KOJI VLADAJU SVETOM I BORE SE ZA PREVLAST U SRBIJI. ZAŠTO NAJSNAŽNIJE MAGNETNO POLJE IMA ISKUSTVO RAJA?