Pocetna Radovi

 

ISTINA O CHEMTRAILSU

Više od 8 godina na internet stranicama se govori o zaprašivanju Zemlje iz vazduha. Neki tvrde da za ovu svrhu postoje specijalno modifikovane letilice koje sa velikih visina izbacuju biološke agense. Ovakve operacije zvanično se negiraju, mada su građani USA uložili mnogo žalbi.
Mlazevi izduvnih gasova izbačenih iz turbina avionskih motora na visini većoj od 1000 metara se pretvaraju u ledene kristale, koji ostaju u vazduhu najviše 15 min. Trag koji avion proizvede tokom leta naziva se contrail i predstavlja traku vodene pare koja se kristališe. U poslednjih 8 godina mlazevi iz aviona ostaju u vazduhu mnogo duže, a onda se šire, polako povezuju, formirajući oblak nazvan cirus. Mlazevi se polažu u obliku mreže, krsta ili znaka X a to zavisi od vremenskih uslova.
Ukoliko ima oblaka tragovi iz aviona se spoje sa njima praveći rešetku, a onda se homogenizuju u maglu prekrivajući veći deo neba. U ovoj magli se stvara paučina koja pada na zemlju, a može se primetiti u vidu belih naslaga na stablima. Ove naslage kiša ne može da spere. Sastav paučine su aluminijumske čestice i soli barijuma. Prekrivanjem neba ovim oblacima sprečavaju se Sunčevi zraci da dođu na zemlju u punom spektru. Vidno prekrivanje neba tragom izduvnih gasova iz aviona dovelo je do polemike u svetu da se Zemlja zaprašuje hemijskim sredstvima.
Dr Len Horwitz tvrdi da se rasprašuju belančevine, koje se pod određenim okolnostima pretvaraju u kristale. U zavisnosti, kojim su frekvencijama izložene izazivaju određene bolesti. Horwitz smatra: - ukoliko se svi ljudi Planete inficiraju ovim belančevinama (prionima) da je dovoljno da se nakon toga određeni region izloži elektromagnetnim talasima specifičnih frekvencija. Uz pomoć Haarp sistema, tornjeva za mobilnu telefoniju ili GWEN tornjeva – svi će ljudi tog regiona oboleti od određene bolesti. Pored toga uz pomoć kristala koji se nalaze u njihovom mozgu – biće programirani.
Neki teoretičari smatraju da se uz pomoć chemtrejlsa kreira neutralna šupljina između Zemlje i stratosfere, kroz koju se mogu emitovati ELF talasi (niske frekvencije), koji utiču na rad mozga i imaju potencijal da promene stanje svesti čoveka.
Ekolozi sumnjaju da se iz aviona u stratosferu širom Planete izbacuju teški metali da spreče otopljavanje. SAD i multinacionalne kompanije opravdavaju zaprašivanje atmosfere aluminijum oksidom i barijumovim solima, jer na taj način kontrolišu vremenske prilike na određenom području.
U Srbiji - Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine objašnjava: Tragovi aviona su posledica kondenzovane vodene pare, a dužina trajanja trake zavisi od okolne atmosfere i ne može se govoriti o zaprašivanju. U Ministarstvu smatraju da je globalno zagrevanje nemoguće sprećiti nikakvim kontramerama zaprašivanja.
Sastav chemtrailova je nepoznat, a postoje sumnje da se sastav menja u zavisnosti od željenog učinka.
Najnoviji patent: SAD 74131145 B2. To je metod za suzbijanje požara iz vazduha hemikalijama, bez opširne modifikacije aviona. Sistem antena isporuke omogućava da se teret s hemikalijama izbaci pod kontrolom. Postoji mogućnost vezivanja kutije s hemikalijama pod pritiskom na krilu aviona, a mlaznice su usmerene direktno na dole, zbog gašenja požara. Patent služi za modifikaciju aviona u borbi protiv velikih požara, modifikaciji vremena, izlivanju nafte itd. Veoma je efikasno u gašenju velikih požara, jer za dve sekunde avion izbaci dve tone tereta. Ovim patentom može se modifikovati i putnički avion tipa Boing 747 ili Airbus A380.
Ako chemtrails u sebi sadrži biološke agense, koji služe da oslabi imunitet ljudi na Zemlji, izazivajući smrtne posledice – postavićemo pitanje: Kako u poslednjih 8 godina broj ljudi na Zemlji raste i zašto od silnog zaprašivanja nismo svi pomrli?
Primena biološko-hemijskih preparata nad ljudima u ratnim zonama je široko poznata. To ne rade samo Amerikanci i Britanci, već i Rusi, Kinezi, Japanci, Australijanci i svi oni koji imaju pretenzije nad nekom većom teritorijom. Ovakva vrsta oružja je skrivena, a posledice su nemerljive po zdravlje ljudi. Zaprašivanje iz aviona (chemtrail) je vidljivo svima i moramo se pitati: zašto se zaprašuje stanovništvo javno kada postoji mogućnost da se populacija uništava tajno?
Jedan od razloga da odbacimo zaprašivanje Zemlje hemijskim agensima od strane NATO-a je: trag tipa zaprašivanja ne ostavljaju samo strogo predefinisani timovi NATO aviona, već i avioni svih civilnih kompanija – Alitalija, Aeroflot, Swissair, Uzbekistan Airwais, Adrija Airwais, Egipatair itd. Trag tipa zaprašivanja ostavljaju i avioni tipa Boeing (737, 747), Airbus (330, 340) i sve druge vrste aviona.
Ako priđemo problemu analitički, moramo razmišljati o fizičkim zakonima. Brzina aviona je 850 km/h. Brzina isticanja otrova je pet puta brža od isticanja vode iz slavine – 1l u sec. To znači da svake sec. u atmosferu avion izbaci 5 l otrova. Avioni putnički mogu da ponesu oko 80 tona, od toga na gorivo ide 4-5 tona po satu leta. Iz racuna proizilazi da na 1h leta ili 3600 sec. avion će izbaciti 18000 litara otrova. Pored ovog tereta avion mora da ima pumpe koje imaju svoju težinu i ambalažu gde je smešten toliki otrov. Da ne govorimo o tome: kako se transportuje otrov do aerodruma? šta se dešava kada se otrov izbaci na minus 56 C? Šta je sa balansiranjem tokom leta i koja će biti stabilnost aviona kada se toliki teret izbaci u atmosferu na 10.000 m? Na visini od 10.000 m, vazdušna strujanja i vetrovi su nepredvidivi, pa otrov mogu poneti na mesta koja nisu planirana. Izbacivanje tereta pod kontrolom sistema antena u ovakvim uslovima je nemoguće kontrolisati. Ovakav sistem kontrole može biti efikasan samo na manjim visinama. Ovi primeri nas navode da ni jedna svetska sila ne vrši zapršivanje neba hemijskim otrovima već da prekrivanje neba nastaje usled drugih prirodnih hemijskih procesa u atmosferi Zemlje.
ŠTA PREKRIVA NAŠE NEBO
Sva velika dešavanja na Zemlji povezana su s astronomijom. Krenućemo tim tragom.
Eskimi su upozorili NASU da se Zemlja “nagnula” prema severu, što je dovelo do pomeranja na nebu. Eskimi nastanjuju arktički deo Kanade, SAD-a i Grenlanda. Svoju istoriju i prognozu vremena su radili isključivo na temelju neba i položaju zvezda. Oni tvrde da Sunce ne izlazi više na istom mestu, a dani im duže traju. Pomeranjem neba duvaju i drugi vetrovi, što utiče na pripremu vremenske prognoze - veoma bitnu za njihovo preživljavanje. Živim na imanju van grada i zbog stalnog proučavanja neba – dobro sam upoznata s položajem zvezda i mestom izlaska i zalaska Sunca. Nebo nema više isti položaj, a Sunce ne izlazi na istom mestu.
Ovim pomeranjem Zemlja nije više u ravnoteži. Naši preci su znali šta znači “pomeranje” Zemlje i to budno pratili.
Indijancima je Cako kanjon bio veoma bitan, jer su na tom mestu mogli da izmere Zemljinu ravnotežu – posmatranjem putanje Sunčevih noževa u Faja Bute. Ako noževi nisu presecali petroglif na istim mestima kao i prethodnih godina, bio je pokazatelj da je Zemlja van ravnoteže, a to je bio znak da dolazi kraj jednom Zemljinom ciklusu.
U uzorcima koji ostaju iza aviona i prekrivaju nebo pronađeni su sledeći agensi:
1.Pseudomonas fluorescens – izaziva infekcije krvi i respiratornog trakta.
2.Pseudomonas Aeroginos – napada respiratorni sistem kod ljudi.
3.Mycoplasma fermentes incognitus – patogeni mikroorganizam, koji je BIO inženjering u američkim vojnim laboratorijama.
4.Streptomices i još neke vrste gljivica.
5. Neke vrste kvasca.
6. Određene bakterije koje sadrže enzime koji mogu da izmene čovekov genom.
7. Soli barijuma.
Barijum – karbonat je neorgansko hemijsko jedinjenje (BaCO3). U prirodi se javlja u vidu minerala viterita. Može se dobiti i industrijskim putem iz barita. To je beo prah i podseća na kredu. Nerastvorljiv je u vodi i reaguje s kiselinama dajući barijumove soli. Određenom količinom barijumovih soli u atmosferi – mogu se kontrolisati vremenske prilike i zato je ovaj agens pronađen u uzorku.
Patogeni mikroorganizam koji je bio korišten u američkim vojnim intervencijama došao je u atmosferu putem isparavanja vode a vetrovi ga nose u svim pravcima.
Neke vrste gljivica i vrste kvasca su uvek bile prisutne u atmosferi. U našoj krvi postoji čestica koja se naziva somatid i za manje od 90 h, može postati – bakterija, globularni oblik mikroba, kvasac, spora, dvostruka spora, micelijski oblik, vlaknasti talus itd. Čestica somatid ima veliku ulogu u covekovom usavršavanju, jer u nultoj tački na dan vaskrsenja otključava genetske kodove.
95% DNK, molekularni biolozi su nazvali Junk DNK (DNK smeće), jer nema poznatu svrhu. Za samo 3% DNK se zna da stvara proteine i zove se GEN. Međutim, ovaj većinski deo DNK je regulator života na Zemlji i funkcioniše kao kompjuterski hologram laserskog tipa - on je složen program koji usmerava životne procese i pomaže u postepenoj izgradnji naše svesti. DNK sadrži kodirane informacije koje se otvaraju u Božijem polju (nultoj tački ili tački singulariteta i zato svaki čovek nosi u svojoj krvi česticu somatid). Naše DNK se može uporediti s elementima kristala – apeiodični kristal. Minerali poput kvarca i silikona su kristali koji su provodnici informacija i energije.
Pseudomonas fluorescen koji izaziva infekcije krvi i Pseudomonas Aeroginos koji napada respiratorni trakt – mogli su dospeti u atmosferu na više načina. Pisali smo o tri Sunca i stvaranju Zemljinog holograma, gde je zastupljena fraktalna geometrija, koja determiniše svaki haos i iz koje se rađa život. Zemljinim “pomeranjem” dolazi do oštećenja holograma, koji je njena posteljica i štiti je od raznih kosmičkih zračenja. Magnetno polje kao Zemljin štit, takođe je oslabilo, pa je Zemlja sklona radijaciji zbog elektromagnetnih oluja sa Sunca. Ključna mogućnost za deo agensa pronađenih u uzorcima je što Zemljinim “pomeranjem” – dolazi do promene u eko sistemu gde se dešavaju razni procesi. Naš trodimenzionalni svet je nastao ukrštanjem dva snopa svetlosti (dva Sunca), a zatim mesto ukrštanja dva snopa svetlosti je izloženo trecem Suncu, koje mi jedino vidimo. Tako je stvoren naš hologram – posteljica u kojoj se razvija Zemlja sa svim svojim bićima. Zemljinim “pomeranjem” Sunce više ne pada tačno na isprepletene snopove dva Sunca, pa fraktali od kojih je stvoren naš svet – polako se uništavaju. U ovom procesu dolazi do sudara čestica gde je gustina energije veoma visoka i dolazi do raznih spojeva, koji se mogu formirati od kombinacije samo dva atoma.
Aluminijumovi kristali su takođe pronađeni u uzorcima. Spojevi aluminijuma su rasprostranjeni i čine veliki deo Zemljine kore. U atmosferu su mogli dospeti putem izbijanja vulkana, kojih ima sve više na Zemlji. Najvažniji spojevi aluminijuma u prirodi su razni mešani hidratizirani sulfati, alumosilikati, oksidi i hidroksidi. Najvažniji spojevi su aluminijum hidroksid (Al 203) – javlja se u više kristalnih struktura (alfa, beta i gama). Posebna vrsta alumosilikata su zeoliti, koji se upotrebljavaju, kao ekološki deterdzenti. Moguće da Zemlja s namerom pravi ovakve spojeve da bi se isčistila pre ulaska u Božije polje. Najviše chemtrail oblaka se pravi nad velikim gradovima i okeanima. Takođe, moramo se pitati: ako se uništava ljudska populacija, zašto se chemtrailovi pojavljuju nad okeaonima i morima? Razlog je taj što su najveća isparenja u gradovima i velikim vodenim površinama. Zemlja na tim mestima pravi najviše spojeva da bi se isčistila. Satelit Aqua iz svemira prati promene u temperaturi vode na Zemlji i interakcije između okeana, vazduha i Sunca. Infracrveni skener je zabeležio da je okean dostigao kritičnu tačku od 26’C. Topla voda veoma brzo isparava, a područja pare usisavaju toplotu iz okeana i prenose u atmosferu. Svakog sata 180 tona vode se diže u visinu i nosi veliku količinu energije. Koji se spojevi prave kada avioni prođu kroz ove oblake ispuštajući svoje izduvne gasove? Biblija nam govori kako Zemlja čisti veće gradove pred nultu tačku.
Otkrovenje Jovanovo, gl. 21: 2;
“I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalem nov, gde silazi od Boga s neba pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu”.
U sumrak zbog aluminijumovih kristala koji se nalaze u atmosferi - homogenizovani oblaci nastali iza prolaska nekog aviona biće narandžasto-crveni i svetleće, jer se Sunce odbija o metalne spojeve u oblacima. Ovakvi oblaci su postojali u istoriji naše Zemlje - nakon neke prirodne katastrofe (udara asteroida, jakih zemljotresa ili velikih erupcija vulkana).
Velika količina aluminijuma u atmosferi može nam rešiti istinu o chemtrailu, ako znamo i sledeće:
Ruski astro-fizičar Aleksandar Kozirijev (1908-1983), tvrdio je da u svemiru nekog specijalnog prostranstva postoji prisutnost ispunjena energo-informacionim tokovima. Ovi tokovi se mogu absorbovati i fokusirati. Materijal koji ima najveću refleksiju je aluminiju. Novosibirski naučnici napravili su uređaj u obliku cilindra od aluminijuma. Oni smatraju da aluminijum iz energo-informacionog prostora može fokusirati i slati informacije u informaciono polje Zemlje. Poruka iz polarnog Diksona je slata u raznim tačkama SSSR-a. Misaone obrasce su slali iz dva mesta: Diksona i Novosibirska, a primili ih u različitim tačkama Evrope, Azije i Amerike. Ovim je dokazano da informacioni prostor postoji. Parametri nisu jednako raspoređeni na Planeti, jer u zoni iznad 73’ severne širine menja se tok i pristup informacijama iz prošlosti ili budućnosti – lakši je nego na drugim mestima. To je zbor toga što se u polarnom krugu nalazi Zemljina “knjiga istinita” koju ona vuče sa sobom tokom precesiji. Pisali smo o tome da je i Zemlja razdvojeni princip DNK i da se usavršava isto kao i čovek. Ona beleži sve svoje tokove kroz razne periode u poslednjih 4,6 milijardi godine, i taj zapis se nalazi u njenoj nultoj tački – beleži ga svojom osom koja je usmerena ka severnjači.
Velika količina aluminijuma u atmosferi stvara horizontalno ogledalo za prijem energije kod ljudske populacije za kvantni skok svesti. Poljem aluminijuma u atmosferi stvara se ogledalni sistem za dijalog s kosmičkom svešću. U poslednjih nekoliko godina veliki broj ljudi se budi i okreće duhovnosti. To je upravo zato što je Zemlja putem ogledalnih sistema od aluminijuma uspostavila dijalog s kosmičkom svešću. Gigantsko planetarno aluminijumsko ogledalo u jonosferi, postaje električni omotač Zemlje koji će služiti za komunikaciju s kosmičkom svešću.
Dok se gradovi i mora čiste, na mnogim delovima Planete javljaju se suše, požari i zemljotresi. To je takođe, jedan vid čišćenja i modifikacije zemljišta i klime. Svojom metaforom Biblija o tome govori:
Otkrovenje sv. apostola Jovana, gl. 8: 5; gl. 12: 1/2/6;
“I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja s oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sevanje munja i tresenje zemlje”.
“...žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim...”
“I beše trudna i vikaše od muke...”
“A žena uteče u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani...”.
Sve su ovo pokazatelji da Zemlja otvara portal četvrte dimenzije. Niske frekvencije koje imaju mogućnost da utiču na rad mozga, pokreće Super galaktički talas, koji će omogućiti promene u DNK i kvantni skok Zemlje zajedno sa svim njenim bićima.