Pocetna Radovi

 

HAARP TEHNOLOGIJA

 

Atmosfera evidentno ubrzava. Sunce je aktivnije nego što je ikada bilo. Magnetno polje koje je štit Zemlji se menja, i postaje sve slabije. Najvažniji temelji naše civilizacije zavise od nauke i napretka tehnologije. Nauka i tehnologija su danas došli na visok stepen i veoma mali broj ljudi na Zemlji mogu taj napredak razumeti. Prirodni električni štit oko Zemlje, koji nas štiti od smrtonosnog zračenja – postao je samo tanka opna. Da nema jonosfere biološki život bio bi spaljen.
Srbiju su 17. maja, 2014. godine, pogodile razorne poplave, ne zapamćenih razmera. Pojavile se dve struje kako u Srbiji tako u svetu, da je postrojenje HAARP-a odgovorno za klimatske promene na Zemlji. U Srbiji je 17.000 ljudi potpisalo peticiju da se ukloni HAARP, sa srpske teritorije. Oni smatraju da je HAARP izazvao velike poplave u Srbiji. Druga struja - veruje da to nije tačno i da HAARP nema uticaja na promenu klime na Zemlji. Student doktorskih studija fizike Marko Rančić sa univerziteta u Nemačkoj, objasnio je kako se efekati HAARP-a osećaju tek u jonosferi na 85 km iznad Zemlje i da ni na koji način ne mogu uticati na zbivanja u stratosferi do 10 km iznad Zemlje, u kojoj se formiraju vremenske prilike. Direktor RAMZ Vladan Kocić kaže da nema saznanja o HAARP-u u Srbiji.

Napravićemo malu analizu od postojećih saznanja i tražiti istinu, koja će biti ni po babi ni po stričeviću, već po pravdi Boga istinoga.
Nikola Tesla je izmislio neizmeničnu struju, radio tehnologiju visokih frekvencija i slobodnu energiju. Eksperimentisao je sa elektromagnetskim talasima i niskim i visokim frekvencijama. Njegova zamisao je bila da napravi štit oko Zemlje, koji bi nas štitio od projektila. Moramo znati da je Tesla imao razumevanja za svemirsku harmoniju i kontralabilnu tehnologiju koju treba shvatiti.
HAARP je program aktivnog suroralnog istraživanja visoke frekvencije. On je velika antena koja šalje radiofrekvencijsku energiju u viši sloj atmosfere. To isto radi i Sunce, ali u mnogo većoj meri. Kada su smetnje u jonosferi onda se ne može komunicirati sa satelitima i to je bio problem. Odlukom kongresa 1990-te godine je odobren HAARP sistem. John Hecksher je bio vođa projekta HAARP. Kompaniji ARCO je 1994. godine povereno da pronađe način kako iskoristiti polja plina na severu Aljaske, koja se nisu mogla prodati. Doktor fizike Bernard Eastlud je dao ideju kako upotrebiti ovaj gas za vojnu i civilnu upotrebu. Njegova ideja je bila da se gas pretvara u električnu energiju koristeći velike antene. Kongres je naredio ministarstvu odbrane da istraži potencial zone polarne svetlosti na severnoj hemisferi, kako bi poboljšali komunikaciju, nadzor i navigaciju. Poslednjih nekoliko godina američka mornarica i vazduhoplovstvo zajednički upravljaju HAARP-om. Cilj projekta je bio kontrola ometanja komunikacija i uništavanje projektila, modifikacije vremena i pomicanje dela više atmosfere dalje u svemir, da bi se mogla promeniti putanja leta projektila.
Kada se odašilju radio frekvencije prema jonosferi, one pogađaju molekule unutar atmosfere, pa se subatomske čestice brže kreću i zbog toga se temperatura povećava i može dostići 1600 C. Ovakvo dejstvo ima i Sunce na čestice u višoj atmosferi. Zemljina jonosfera sadrži ogromne količine energije, jer se stvara veliki broj oluja u svakom trenutku na Zemlji, a to izaziva milione ampera struje, koja u obliku munja udara u Zemlju. HAARP šalje miliarde vata snage u jonosferu radi eksperimenata. Pošto se u jonosferi prirodnim putem stvara velika količina energije – HAARP ukoliko pošalje još milijarde vata potenciraće mnogo veću oluju i jače munje.
Svi slojevi na Zemlji imaju svoju frekvenciju. Šaljući radio talase prema zemlji, stvoriće se vibracije pa će tlo podrhtavati i stvarati zvuk, koji će odrediti da li je u pitanju gas, nafta, ugalj, zlato itd. Ovakvo nalaženje prirodnih resursa se radi s talasom od 30 vata. Ukoliko bi se upotrebio talas od milijardu vata, zatresla bi se cela planeta. To bi izazvalo zemljotrese, cunamije, oluje i mnoge druge nepogode. Možemo li biti sigurni da vlasnici HAARP-a nece zloupotrebiti mogućnost koja im stoji na raspolaganju? Postoji i druga mogućnost, da se kao i u svakom eksperimentisanju otme kontrola projekta.
HAARP je jedinstven uređaj, ali postoje i drugi slični njemu po celoj planeti. HAARP je jedini sistem koji može menjati frekfenciju i pomicati zrake iz jednog dela jonosfere u drugi deo jonosfere. Antena HAARP-a je tako izgrađena da se energija može usmeravati i na taj način se ima precizna kontrola mesta gde je energija. U ovoj mogućnosti HAARP-a nalazimo verovatnoću da se mnoge nepogode mogu usmeriti na određene teritorije i da je nevažno gde se nalazi postrojenje HAARP-a. To se sve može usmeriti i sa postrojenja na Aljasci. Da li možemo verovati vlasnicima HAARP-a da to ne će uraditi ukoliko su njihovi interesi u pitanju?
HAARP ima 3,6 miliona vata koje šalje u atmosferu od milijardu Gigavata. Naša Zemlja je trenutno u jednom ciklusu kada menja svoja četiri elementa (vodu, vatru, vazduh i zemlju), jer ciklično ulazi u nultu tačku. Njena atmosfera je već prirodno poremećena, jer se stvara novi eko sistem. Šta se događa ako se razori gornji deo već poremećene Zemljine atmosfere s velikom količinom energije? Da li su naučnici koji upravljaju HAARP-om svesni da će u ovom trenutku u kom se nalazi Zemlja, izazvati njeno kompletno uništenje. HAARP se poigrava energetskim sistemom Zemlje. Mnogi fakulteti u svetu podržavaju HAARP sistem, jer dolaze do naučnih saznanja. Tvrde da HAARP nema uticaja na planetu, ne shvatajući da svojim učinkom menjaju dinamiku živog sveta, koji je i inače u velikim promenama zbog ciklusa u kom se nalazi Zemlja. Uništavajući svoja četiri elementa Zemlja povećava svoje vibracije a s delovanjem HAARP-a uticaj je poguban na zdravlje svih živih bića na Planeti. Da li su ljudi svesni šta se događa kada se veliki enegrgetski talas drži iznad Zemlje? Tada dolazi do zagrevanja i molekuli u jonosferi apsorbuju energiju iz vazduha, a to je pogubno za živa bića.
Kada se pravom frekvencijom izbaci deo energije u svemir, ta energija može vratiti naboj u jonosferu i na kraju udariti u Zemlju. Tada je to 100 puta više energije od udara groma. To može izazvati zemljotrese, cunamije i pokrenuti vulkane. Radari i elektromagnetski uređaji mogu biti i puls, koja je zadnja snaga određene antene kada šalje svoju snagu pri svom najvećem kapacitetu. Za sve u prirodi postoji granica. Tačno se zna koji udar može da podnese Zemlja, a da se ne raspadne. U dokumentima o HAARP-u se govori samo o prvoj fazi višefaznog projekta od 48 antena, 6 puta osam redi, a pitanje je šta će biti na višem nivou.
Sunce izbacuje solarni vetar koji se razbija o Zemlju, koja je inače veliki magnet, ali nas magnetno polje štiti od solarnog vetra i kosmičkog zračenja. HAARP iskrivljuje i menja magnetno polje koje je i inače zbog Zemljinog uništavanja svojih 4 elementa oslabilo, pa pomaže solarnom vetru da uništava živi svet. Zato na Zemlji ima mnogo ljudi koji su oboleli od raka i veliki broj ljudi boluje od kostiju. HAARP antena fokusira milijardu vati visokofrekventni radio talas, koji prolazi kroz donji deo atmosfere i deluje na strujne elektrone. Tada pulsirajući talas stimuliše jonosferu stvarajući ELF talas, koji prolazi kroz drugi deo atmosfere udarajući u zemlju da bi pronašao podmornice, tunele i daje mogućnost komunikacije sa skrivenim podmornicama. Ovaj podatak znači da iznad nas teče struja, stvarajući električni naboj koji utiče na već poremećeno globalno vreme u svetu. HAARP, menjajući tok električnog naboja generiše talase niske frekvencije, koji utiču na živi svet. Ljudski mozak radi na niskoj frekvenciji i s ovim podatkom možemo zaključiti da HAARP može kontrolisati ljudski mozak. Elektro magnetna energija utiče na um, jer prenosi zvuk mozgu u obliku talasa koji direktno utiču na raspoloženje. Kada bi se uputila dovoljna količina energije u odgovarajuću frekvenciju, mogli bi se pokrenuti događaji razorni po Zemlju.
HAARP je sa ovim saznanjem - pečat jednog velikog sistema oružja i elektro magnetskog ratovanja. Tesla je govorio da kombinacijom odgovarajuće vibracije sa rezonancom planete, može je prepoloviti. Znamo da se svaki most može srušiti ukoliko mu se uputi odgovarajuća vibracija, koja će biti u kombinaciji s njegovom rezonancom. Zemlja u ovom svom ciklusu menja kompletnu gustinu atmosfere i viskoznost, pa ima veću sposobnost kretanja i slobodnog protoka energije. HAARP sve ove postojeće Zemljine probleme potencira stvarajući mnogo veći haos nego što bi inače bio. Sateliti, takođe, greju jonosferu što dovodi do prekida u električnim pražnjenjima atmosfere i stvaranje naboja. Ukoliko se HAARP-om usmeri zrak prema mestu gde se inače stvorio naboj, doći će do velikog pražnjenja na tom mestu. Kada jonosfera izvrši pražnjenje tada će elektroni i energija doći sa svih strana jonosfere u tu jednu tačku i udariti u zemlju, kao munja koja je 100 puta jača nego obično i udari će biti 30-40 puta u sekundi. Eksperimenti s velikom količinom energije mogu dovesti do najgore mogućeg scenarija.
John Hecksher – projekt menađer HAARP-a je rekao: „Ne mogu oceniti bilo koji sistem radio emitovanja kao 1oo% sigurnim. HAARP je napravljen sigurnim onoliko koliko je to bilo moguće“.
Čovek, da bi sačuvao biološki život mora znati da električni deo planete nije stvoren da se koristi za ciljeve Ministarstva odbrane velikih država, već je to skladno međuzavisan povezan deo koji čini moguć biološki život na Zemlji. HAARP sistem tehnologija je pogubna za živi svet na Zemlji to smo sagledali iz njegovih mogućnosti i svrhe . Da li su poplave u Srbiji deo HAARP-a i koji im je bio cilj?
Odgovor nije teško pronaći. Srbija leži u najsnažnijem magnetnom polju ili pupku Zemlje. Pitala sam se kako su nastale tako razorne kiše kada snažno magnetno polje u kome leži Srbija ne dozvoljava stvaranje velikog električnog naboja u tom delu, a snažne vibracije će svaki ciklon oterati. Sada kada znamo mogućnosti HAARP-a, da može menjati frekvenciju i pomicati zrake iz jednog dela jonosfere u drugi deo i usmeriti energiju naboja s preciznom kontrolom mesta – sve je jasno. Ciklon nad Srbijom je bio kontrolisan i usmeren od HAARP-a. Nisu potrebna HAARP postrojenja u Srbiji, jer se to može izvesti sa Aljaske, na svaki deo planete, jer se u jonosferi preusmerava nagomilani naboj.
     Zašto je to bila Srbija? U pitanju je čist eksperiment s najsnažnijem magnetnim poljem na Zemlji. Hteli su videti da li HAARP može preusmeriti naboj u jonosferi na snažno magnetno polje i iskriviti ga. Kao što smo videli – može, jer je i ovo polje zbog trenutnog stanja Zemlje oslabljeno. Šta bi bilo da nije Zemlja u tom stadijumu?
Bilo bi pogubno za čitavu Zemlju, jer bi to bio atak na Sunce i pitanje koja bi se reakcija stvorila. Hteli ne hteli ali istina je: – HAARP JE NAPRAVIO POPLAVU U RAZMERAMA KATAKLIZME U SRBIJI.
Jedino što je moglo u ovakvim katastrofama da pomogne su bedemi koji su trebali biti postavljeni na vreme, jer se inače očekivale poplave. Sa sigurnošću opominjem vlasti u Srbiji da ukoliko ne naprave zaštitu stanovništva pored reka – Srbija koja je ispresecana rekama postaće veliko jezero. Takve promene u konfiguraciji zemljišta kada Zemlja menja svoja četiri elementa mogu nastati na Planeti. To saznanje imamo vraćajući se kroz istoriju.
U potpunosti delim mišljenje prof. Velimira Abramovića da su poplave u Srbiji od 17. maja, 2014. godine, - delo HAARP tehnologije.