Cene

Srbija 1000.din.

Evropa 15.eur

ostali svet 30.eur

 

ATOM ЖИВОТА

 

Књига Атом живота се састоји из три студије: Евин разум, Атом живота и Човек потенцијални Бог. Све три студије произилазе једна из друге и чине целину људског битисања у биолошком животу. Критичким преиспитивањем самог ума ауторка је поставила захтев уму да пред самим собом одреди своје могућности. Читаоц налази битне одговоре свакоме од нас - Шта је човек? Шта су разум и свест?  Шта је душа? и која је човекова улога у биолошком животу? Кроз студије схватићемо идеју о слободној вољи, бесмртности душе и смислу савршеног бића. Читалац ће схватити прави однос науке и религије, теологије и филозофије и вере и ума на коме се темељи свака цивилизација. Анализом моралне свести ауторка долази до Кантовог појма добре воље, које је једино на свету добро без ограничења, јер је добро по себи. Славица Шетина нам кроз ове студије указује да дијалектика није само пут развоја апсолутне идеје већ и еволутивни принцип човековог уздизања. Читајући ове студије бићемо упућени да су ум и сазнање два извора што произилазе из божанске мудрости. Из студије Евин разум спознаћемо да разум носи свеукупност урођених идеја, које су темељ нужних истина, сваког искуства, мишљења уопште, али се не могу извести емпириским путем. Ауторка уводи нови појам за душу – атом живота. Њега дефинише природним законима, дајући му конкретне функције и тежину од 21 грам. Читајући ове три студије наћићемо одговоре – Куда идемо? Чему служимо? и Шта нам је чинити?